google75803700034ad86c

Економіка

Показники Одиниця виміру І квартал 2017 року І квартал 2018 року І квартал 2018 р. у % до І кварталу 2017 р.
Територія кв. км. 1209,75 1209,75 100,0
Населення        
Чисельність наявного населення (січень-лютий) осіб 43448 42776 98,5
Розвиток сфери матеріального виробництва        
Обсяг реалізованої продукції, всього: млн. грн. 59,1 73,4 124,3
Фінансові показники        
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів млн. грн. 119,6 86,8 72,6
Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) млн. грн. 61,8 51,3 83,0
Трансферти з державного бюджету млн. грн. 69,5 98,1 141,2
Видатки місцевого бюджету млн. грн. 94,7 128,0 135,2
Податковий борг за податковими зобов’язаннями, всього млн. грн. 9,9 10,9 110,1
Виробництво харчової продукції        
Хліб і хлібобулочні вироби тонн 1217,0 1319,0 108,4
Борошно тонн 1519,0 1438,0 94,7
Агропромисловий комплекс        
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в цінах 2010 року, всього млн. грн. 5,5 3,4 62,0
Кількість сільгосппідприємств, всього одиниць 83 93 х
в тому числі:        
ТОВ одиниць 10 17 х
фермерські господарства одиниць 70 73 х
акціонерні товариства одиниць 1 1 х
приватні підприємства одиниць 2 2 х
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)        
Всього посівів тис. га 12,4 13,9 112,0
в тому числі:        
зернові:        
площа тис.га 12,2 13,88 113,6
         
Вирощено худоби та птиці (у живій вазі) т 22,7 29,7 130,8
молоко т 178,1 204,4 114,8
яйця млн. шт 10,4 5,6 54,3
Продуктивність худоби та птиці        
Середній надій молока на одну корову кг 1106 1216 109,9
Середня несучість 1 курки - несучки шт 61 51 83,6
Поголів'я худоби та птиці (на кінець року)        
велика рогата худоба гол. 455 438 96,3
в т.ч. корови гол. 160 164 102,5
свині гол. 221 135 61,1
птиця тис. гол. 200,3 162,6 81,2
Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери        
Кількість лікарень одиниць 3 3 100,0
Кількість сімейних амбулаторій одиниць 12 12 100,0
Кількість фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів одиниць 19 19 100,0
Кількість лікарняних ліжок ліжок 201 201 100,0
Кількість дошкільних закладів одиниць 23 23 100,0
   в них дітей осіб 1384 1276 92,2
Кількість денних загальноосвітніх шкіл (на початок навчального року) одиниць 22 22 100,0
Потужність денних загальноосвітніх шкіл уч.місць 9068 9068 х
Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл осіб 4250 4380 103,1
Кількість прийомних сімей одиниць 10 10 100,0
   в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 21 21 100,0
Кількість дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 1 100,0
Кількість стадіонів одиниць 1 1 100,0
   в них місць одиниць 1500 1500 100,0
Плавальні басейни одиниць 1 1 100,0
Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 284 288 101,4
Забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів кв.м 370,3 370,8 100,1
Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 127 127 100,0
Показники фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати на бюджетоутворюючих підприємствах міста        
Фонд оплати праці, всього  млн. грн. 187,1* 270,2* 144,4*
в тому числі штатних працівників  млн. грн. 187,1* 270,2* 144,4*
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 5542* 8199* 147,9*
Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активним підприємствам(на кінець звітного періоду) тис.грн. 175,9 831,3 х
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню        
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) тис. осіб 35,7 25,2 70,6
Середньомісячний розмір пенсії грн. 1834,5 2923,0 159,3
Кількість одержувачів житлових субсидій осіб 8353 9760 116,8
Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн.грн. 20 42,3 в 2,1 р.б.
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям осіб 1227 1023 83,4
Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям млн.грн. 5,3 4,3 81,1
* згідно моніторингу по 33 підприємствам міста        
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner