Економіка

Показники Одиниця виміру 2016 рік 2017 рік 2017 р. у % до 2016 р.
Територія кв. км. 1209,75 1209,75 х
Населення        
Чисельність наявного населення (січень-листопад) осіб 43692 42899 98,2
Розвиток сфери матеріального виробництва        
Обсяг реалізованої продукції, всього: млн. грн. 166,2 202,2 121,6
Фінансові показники        
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів млн. грн. 351,7 399,5 113,6
Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) млн. грн. 206,1 231,8 112,5
Трансферти з державного бюджету млн. грн. 291,7 305,4 104,7
Видатки місцевого бюджету млн. грн. 412,5 571,3 138,5
Податковий борг за податковими зобов’язаннями, всього млн. грн. 9,8 7,6 77,6
Виробництво харчової продукції        
Хліб і хлібобулочні вироби тонн 5009,0 4997,0 99,8
Борошно тонн 5631,0 5528,0 98,2
Агропромисловий комплекс        
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в цінах 2010 року, всього млн. грн. 165,2 128,8 78,0
Кількість сільгосппідприємств, всього одиниць 82 93 х
в тому числі:        
ТОВ одиниць 9 17 х
фермерські господарства одиниць 70 73 х
акціонерні товариства одиниць 1 1 х
приватні підприємства одиниць 2 2 х
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)        
Всього посівів тис. га 31,1 32,1 103,4
в тому числі зібрано врожаю:        
зернові:        
площа тис.га 16,9 16,6 98,3
врожайність ц/га 33,3 28,6 85,9
валовий збір тис.тонн 56,2 47,5 84,5
Технічні культури, всього        
площа тис. га 13,8 15,3 111,0
у тому числі соняшник        
площа тис. га 13,4 15,1 113,0
врожайність ц/га 22,9 14,5 63,3
валовий збір тис.тонн 30,5 22,0 72,0
Вирощено худоби та птиці (у живій вазі) т 118,1 81,8 69,3
молоко т 1162,7 891,8 76,7
яйця млн. шт 29,9 26,8 89,7
Продуктивність худоби та птиці        
Середній надій молока на одну корову кг 4885 5538 113,4
Середня несучість 1 курки - несучки шт 211 212 100,5
Поголів'я худоби та птиці (на кінець року)        
велика рогата худоба гол. 485 419 86,4
в т.ч. корови гол. 161 168 104,3
свині гол. 226 132 58,4
птиця тис. гол. 153,5 139,6 91,0
Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери        
Кількість лікарень одиниць 3 3 х
Кількість сімейних амбулаторій одиниць 12 12 х
Кількість фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів одиниць 19 19 х
Кількість дошкільних закладів одиниць 23 23 х
в них дітей осіб 1373 1364 99,3
Кількість денних загальноосвітніх шкіл (на початок навчального року) одиниць 22 22 х
Потужність денних загальноосвітніх шкіл уч.місць 9068 9068 х
Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл осіб 4250 4380 103,1
Кількість прийомних сімей одиниць 10 10 х
в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 21 21 х
Кількість дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 1 х
Кількість стадіонів одиниць 1 1 х
в них місць одиниць 1500 1500 х
Кількість спортивних залів одиниць 27 27 х
Плавальні басейни одиниць 1 1 х
Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 284 287 101,1
Забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів кв.м 369,1 389,0 105,4
Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 127 134 105,5
Показники фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати на бюджетоутворюючих підприємствах міста        
Фонд оплати праці, всього млн. грн. 607,2* 961,4* 158,3*
в тому числі штатних працівників млн. грн. 607,2* 961,4* 158,3*
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 4768* 7237* 151,8*
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець звітного періоду) тис.грн. х 1367,8 х
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню        
Видатки Пенсійного фонду України, всього млн. грн. 622,6 736,6 118,3
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) тис. осіб 35,7 23,0 64,5
Середньомісячний розмір пенсії грн. 1938,66 2591,8 133,7
Кількість одержувачів житлових субсидій осіб 9547 12121 127,0
Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн.грн. 78,6 85,3 108,5
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям осіб 1300 1381 106,2
Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям млн.грн. 17,8 19,8 111,5
* згідно моніторингу по 37 підприємствам міста        
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner