Про бюджет об’єднаної територіальної громади

Відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2018 рік:
- доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 562007,0 тис.  грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 554109,0 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 7898,0 тис. грн., у тому числі  бюджету  розвитку 120,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 562007,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 552159,0 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 9848,0 гривень.
- профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 1950,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 1950,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
2.    Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 552159,0 тис. грн. та спеціальному фонду 9848,0 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3.    Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 10,0 тис. гривень.
4.    Затвердити міжбюджетні трансферти на 2018 рік:
-    реверсна дотація 18418,8 тис.грн.;
-    інші субвенції з місцевого бюджету 2870,0 тис.грн., з них
 
-    обласному бюджету на співфінансування надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів -2000,0 тис.грн.;
-    бюджету м.Краматорськ - 520,0 тис.грн. та бюджету м. Слов’янськ -350,0 тис.грн. для надання медичної допомоги населенню Лиманської об’єднаної територіальної громади.
5.    Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 100,0 тис. грн.
Використання коштів резервного фонду здійснюється відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.02 р.
№415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» (зі змінами і доповненнями) і рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.11.02 № 445 «Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» (зі змінами і доповненнями).
6.    Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:
-    оплата праці працівників бюджетних установ;
-    нарахування на заробітну плату;
-    придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;
-    забезпечення продуктами харчування;
-    оплата комунальних послуг і енергоносіїв;
-    поточні трансферти населенню;
-    поточні трансферти місцевим бюджетам;
-    оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
-    оплата енергосервісу.
7.    Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 31237,2 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.
8.    Затвердити в складі бюджету об’єднаної територіальної громади цільові видатки у сумі 5973,5 тис.грн для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року, зменшення обсягу яких не допускається.
9.    Нерозподілені кошти, що враховані в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади по КПКВ 7380 «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій» на виконання заходів програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки» у сумі 750,0 тис.грн. розподіляються між головними розпорядниками бюджетних коштів після визначення проектів - переможців.
10.    Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надати право фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) отримувати:
-    позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
11.    Відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
12.    Надати право міському голові приймати в міжсесійний період розпорядження з подальшим затвердженням міською радою про врахування у складі та виключення зі складу бюджету об’єднаної територіальної громади, а також визначення порядку подальшого використання коштів трансфертів з державного і обласного бюджетів, що виділяються додатково об’єднаній територіальній громаді на підставі законодавчих і нормативних актів.
13.    Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14.    Установити, що:
14.1.    У загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.
14.2.    Джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
15.    Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16.    Рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року і діє по 31 грудня 2018 року.
17.    Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) відповідно до ст.28 Бюджетного кодексу України оприлюднити дане рішення у газеті «Зоря» у десятиденний термін з дня прийняття.
18.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Цимідан) і постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький).


Міський  голова               П.Ф.Цимідан

Рішення про боджет на 2018

Пояснювальна записка

Додатки

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner