Програма економічного і соціального розвитку ОТГ

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

1. Паспорт Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки
2. Тенденції економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади
3. Перелік актуальних проблемних питань розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади
4. Цілі та пріоритети розвитку у 2018 році
5. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік
6. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки
7. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми Лиманської об’єднаної територіальної громади
8. Основні пріоритети діяльності на 2019 і 2020 роки
8.1. Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку, передбачений Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року
9. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році
Додаток 1.  Регіональна програма житлового будівництва на 2018 рік по Лиманській об’єднаній територіальній громаді
Додаток 2.  Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

1. Довідка про соціально - економічний розвиток Лиманської ОТГ за 2017 рік
2. Грошові доходи населення
3. Ринок праці.  Зайнятість населення
4. Демографічна ситуація
5. Соціальний захист  населення
6. Освіта
7. Охорона здоров’я
8. Підтримка сім'ї, дітей і молоді.  Захист прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
9. Культура
10. Фізичне виховання та спорт
11. Розвиток туризму і курортів
12. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
13. Охорона навколишнього природного середовища
14. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
15. Науково - технічний та інноваційний розвиток
16. Податкова політика
17. Бюджетна політика
18. Розвиток земельних відносин
19. Промисловість
20. Використання мінерально - сировинних ресурсів
21. Сільське господарство
22. Виробництво харчової продукції
23. Транспорт
24. Житлове будівництво
25. Капітальне будівництво
26. Житлово-комунальне господарство
27. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню
28. Енергозбереження
29. Розвиток підприємницького середовища
30. Впровадження заходів територіального планування
31. Утилізація та переробка відходів
32. Основні показники економічного і соціального розвитку
33. Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Лиманської ОТГ за 2017 рік

 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner