ЦНАП

Основними завданнями центру є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних
послуг, що надаються через адміністратора.

Центр надання адміністративних послуг у виконавчому комітеті Лиманськоїї міської ради (скорочена назва – ЦНАП) – це постійно діючий робочий орган в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.
Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.
Суб'єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.
Суб'єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керуючий справами

виконавчого комітету Лиманської міської ради

____________Р.О. Малий

“____”__________ 2017 р.

 

План роботи відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Лиманської міської ради Донецької області на 2017 року

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальний

за проведення

1.

Участь у розгляді звернень, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, що належать до компетенції Відділу

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

2.

Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно — правових актів, що відноситься до повноважень відділу та організація їх виконання

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

3.

Здійснення ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил

Протягом місяця

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

4.

виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету в межах повноважень Відділу

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

5.

Забезпечення взаємодії виконавчих органів Лиманської міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг.

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

6.

інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

По мірі необхідності

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

7.

оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб’єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг

По мірі необхідності

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

8.

Організаційні заходи з питання затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг суб'єктами надання яких є органи місцевого самоврядування.

По мірі необхідності

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

9.

Підготовка і надання до Департаменту економіки Донецької облдержадміністрації, спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності звітів та іншої інформації з питань надання адміністративних послуг

По мірі необхідності

Ройко М.М.

10.

Облаштування інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги

По мірі необхідності

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

12.

Контроль за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг.

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

13.

Забезпечення дотримання вимог Положення про відділ, правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни, норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

 

Консультування громадян, прийом та обробка документів.

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

 

Видача суб'єктам звернення готових результатів

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

14.

Підготовка, реєстрація та збір необхідної інформації з метою надання коректних та актуальних відповідей на запити, отримані від органів державної влади, організацій та підприємств

Постійно

з 730 до 1600

Ройко М.М.

Чепак Л.О.

Карнаухова В.Г.

Вахітова А.О.

15.

Проведення професійно-економічного навчання, з метою підвищення професійного рівня та ефективності роботи

Двічі на місяць

Ройко М.М.

16.

Проведення навчання для депутатів міської ради

І квартал

Ройко М.М.

17.

Проведення навчання для старост та спеціалістів сіл та селищ

ІІ квартал

Ройко М.М.

18.

Проведення навчання для посадових осіб місцевого самоврядування

У разі потреби

Ройко М.М.

Послуги відділу житлово — комунального господарства

 

1

Взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов заява інформаційна картка
2 Видача ордера на жиле приміщення заява інформаційна картка
3 Видача ордера на службове жиле приміщення заява інформаційна картка
4 Видача дозволу на перепоховання останків померлих заява інформаційна картка
5 Видача дозволу на відключення від мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання і улаштування індивідуального опалення заява інформаційна картка
6 Приватизація державного житлового фонду заява інформаційна картка
7 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло заява інформаційна картка
8 Включення квартири до розряду службових заява інформаційна картка
9 Виключення квартири із розряду службових заява інформаційна картка
10 Надання дозволу на влаштування газової колонки в багатоквартирному будинку заява інформаційна картка
11 Про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Лиман заява інформаційна картка
12 Передача житлового комплексу з балансу балансоутримувача на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку заява інформаційна картка

 

Послуги юридичного відділу

1. Надання довідки для вчинення нотаріальних дій
2. Надання довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку
3. Видача довідки про перебування на квартирному обліку або іншого документа, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов
 

Послуги організаційного відділу

1. Легалізація (реєстрація) органу самоорганізації населення
2. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення


Послуги відділу надання адміністративних послуг

1.    Реєстрація місця проживання особи
2.    Зняття з реєстрації місця проживання особи
3.    Видача довідки про реєстрацію місця проживання
4.    Реєстрація місця перебування особи
5.    Зняття з реєстрації місця перебування особи
6.    Видача довідки про реєстрацію місця перебування
7.    Надання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

Послуги загального відділу

1. Надання довідки про наявність пічного опалення

Послуги центру соціальних служб сім'ї молоді та дітей

1. Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання України “Мати - Героїня”

Послуги відділу у справах сім'ї молоді та спорту

1. Видача посвідчень батькам та дітям з багатодітної сім'ї
2. Присвоєння другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам
3. Присвоєння спортсменам ІІ та ІІІ спортивних розрядів

Послуги відділу містобудування та архітектури

1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
2. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки
3. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки
4. Наміри щодо можливості розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
5. Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
6. Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
7. Надання дозволу на переобладнання або перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у житлових будинках приміщень
8. Присвоєння (зміна) поштової адреси об’єкту  нерухомого майна
9. Надання довідки про присвоєння  поштової адреси об’єкту  нерухомого майна
10. Надання дозволу на переведення квартири, житлового будинку, частини житлового будинку з житлового фонду в нежитловий
11. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.  
12. Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Послуги служби у справах дітей

1. Висновок про визначення місця проживання дитини
2. Висновок органу опіки та піклування про цільове (нецільове) використання аліментів на утримання дитини
3. Надання повної цивільної дієздатності особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини
4. Висновок про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі
5. Визначення способу участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї
6. Висновок про доцільне позбавлення батьківських прав
7. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина
8. Встановлення опіки (піклування) над дитиною
9. Встановлення опіки над майном дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
10. Висновок про доцільне скасування усиновлення
11. Висновок про доцільне поновлення батьківських прав
12. Зняття опіки (піклування) над дитиною
13. Тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання за заявою батьків
14. Створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування
15. Висновок про доцільне відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав

Послуги відділу  екології та природних ресурсів

1. Видача дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень

Відділ земельних відносин

1. Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
2. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, постійне користування)
3. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
4. Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність фізичним особам
5. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
6. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення
7. Внесення змін до рішення Лиманської (Краснолиманської) міської ради з земельних питань
8. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
9. Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
10. Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (сервітуту)
11. Затвердження технічної документації ії землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (сервітуту)

Послуги державного рятувального загону ГУ ДСНС

1. Реєстрація декларації відповідності матріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Послуги управління ветеринарної медицини

1. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків
2. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що проводять діяльність з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Послуги Краснолиманського районого управління ГУ Держсанепідслужби

1. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
2. Видача та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

Послуги структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області (відділ у Лиманському районі)

1.    Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру
2.    Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
3.    Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
4.    Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею витягу
5.    Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
6.    Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.
7.    Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).
8.    Видача довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).
9.    Видача відомостей  з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації  із землеустрою
10.  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
11.  Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Послуги Департаменту Державної архітектурно — будівельної інспекції у Донецькій області

1. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.  
2. Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Послуги управління праці та соціального захисту населення

1. Виплата одноразової нагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
2. Встановлення статусу «Жертва нацистських переслідувань» та видача посвідчення «Жертва нацистських переслідувань»
3. Встановлення статусу «Ветеран праці» та видача посвідчення «Ветеран праці»
4. Встановлення статусу «Учасник війни» та видача посвідчення «Учасник війни»
5. Встановлення статусу «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни» та видача посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни»
6. Видача посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам»

Послуги Головного територіальне управління юстиції у Донецькій області

1.    Державна реєстрація створення громадського об'єднання
2.    Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2014 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
3.    Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
4.    Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
5.    Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
6.    Державна реєстрація про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
7.    Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з організації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
8.    Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
9.    Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
10.  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
11.  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
12.  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
13. Видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади
14. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади
15. Державна реєстрація статуту територіальної громади
16. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner