доступ до публічної інформації

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", публічна  інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання  суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Виконавчий комітет Лиманської міської ради є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації нею та її виконавчими органами своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні міської ради та її виконавчих органів.
Запит на  інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій або в іншій формі (поштою, факсом, по телефону, електронній пошті).
Письмовий запит подається в довільній формі. 

Законодавча база

Запит на інформацію має містити: 

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це 
відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

Запит на інформацію Ви можете направити

письмово (форма запиту): 84406, Донецька обл., м. Лиман, вул. Незалежності, 46 
Виконавчий комітет Лиманської міської ради з позначкою на конверті 
“Публічна інформація”

усно: телефон (06261) 4-15-86
факсом: (06261) 4-15-86
електронною поштою: mail@krliman.gov.ua

Інформація для запитувачів

Відповідно до розпорядження міського голови від 27.05.2011 № 108 (зі змінами) кабінет № 104 (1 поверх) визначено приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію. Запитувачі можуть звернутись з понеділка по п'ятницю  з 08.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.30.

Звіти про запити на публічну інформацію

 

Облік публічної інформації

 

Відповідальні особи за доступ до публічної інформації

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner