Вибір оптимальної форми управління багатоквартирним будинком є запорукою вашого комфортного проживання та добробуту

 

В рамках інформаційної кампанії #Я_відповідальний_власник Мінрегіон підготував для вас 10 аргументів, які допоможуть створити ОСББ у вашому багатоквартирному будинку.
1. Співвласники можуть приймати ефективні рішення щодо управлінням будинком. В ОСББ чітко визначена структура керівних органів та їх повноваження. Загальні збори ОСББ можуть приймати будь-які рішення, а правління ОСББ, яке є його виконавчим органом, контролюватиме виконання таких рішень. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління здійснюватиме ревізійна комісія.
2. Співвласники можуть повноцінно керувати спільним майном багатоквартирного будинку, який є їхньою спільною сумісною власністю відповідно до статті 5 Закону № 417. Це дасть змогу самостійно формувати бюджет, штатний розклад, визначати внески на утримання будинку, обирати постачальників комунальних послуг.
3. Співвласники можуть заробляти гроші на спільній власності – наприклад, здавати фасад будинку в оренду під рекламні площі, або зробити підвал складським приміщенням. Кошти від оренди підвалів, прибудинкової території, магазинів, що розташовані в будинку мають витрачатися на обслуговування будинку.
4. Співвласники можуть повністю контролювати використання своїх коштів. Фінансування виконання ОСББ своїх функцій співвласники здійснюють шляхом сплати внесків на утримання й ремонт спільного майна, розмір та склад яких затверджуються рішенням загальних зборів об’єднання.
5. Співвласники можуть вимагати прозорості видатків. Співвласники будинку мають право отримати звіт у голови об’єднання, який містить інформацію, які роботи зроблено, скільки це коштувало тощо.
6. Співвласники можуть провести енергетичну модернізацію свого будинку, що дозволить зменшити суми оплати за житлово-комунальні послуги. В результаті співвласники зможуть покращити стан будинку і умови проживання у ньому.
7. Співвласники можуть своєчасно проводити необхідні ремонтні роботи в будинку, визначаючи їх першочерговість, а керівництво ОСББ швидше реагуватиме на проблеми.
8. ОСББ може брати участь у міських програмах ремонту житла, у державних та місцевих програмах фінансування ОСББ, втілювати проекти з термомодернізації. Однією з програм підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків є програма «Енергодім» Фонду енергоефективності, що передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ на заходи з енергоефективності.
9. ОСББ може укладати будь-які угоди, замовляти різні послуги, необхідні для утримання будинку та реалізації рішень загальних зборів. Об’єднання має право укладати договори на обслуговування будинків з тими компаніями, які пропонують кращі послуги, а також розірвати договір, якщо компанія неякісно виконуватиме роботу. Це забезпечить контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг.
10. ОСББ має статус юридичної особи, що дозволяє відкривати банківські рахунки, укладати договори, наймати персонал та повноцінно розпоряджатися коштами для забезпечення управління будинком. ОСББ має статус неприбуткової організації. Це означає, що незалежно від того, звідки надійшли кошти на рахунок ОСББ, якщо ці кошти використовуються виключно на статутну діяльність ОСББ, з них не сплачується податок на прибуток.
І трохи офіційної інформації щодо створення та діяльності ОСББ, які також стануть у нагоді
Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначає Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон про ОСББ).
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ, об’єднання) – юридична особа, створена власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.
Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.
Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон № 417) визначено, що спільне майно багатоквартирного будинку – це приміщення загального користування, несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.
Загальні засади здійснення права спільної сумісної власності визначені статтями 368-372 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс). Так, Кодексом установлено, що спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не є балансоутримувачем будинку і обліковує спільне майно багатоквартирного будинку на позабалансовому рахунку. Адже з прийняттям Закону № 417 внесено зміни до Закону про ОСББ, зокрема статтю 11 «Утримання житлового комплексу на балансі» Закону про ОСББ виключено.
Стаття 10 Закону про ОСББ визначає, що органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об’єднання. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори. До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься, зокрема питання про використання спільного майна; попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; визначення обмежень на користування спільним майном.

Прес Центр
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner