google75803700034ad86c

Звернення

Шановні Лиманці!
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», кожний громадянин має право звернутися до керівництва виконавчого комітету Лиманської міської ради з питань, що відносяться  до компетенції міської ради.
Свої звернення Ви можете направити поштою за адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 46, або подати особисто у загальний відділ виконавчого комітету міської ради (2 поверх, кабінет №210) з понеділка по четвер з 08.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.00, в п’ятницю з 08.00 до 12.00 та з 12.30 до 14.45

У виконавчому комітеті Лиманської міської ради з понеділка  по четвер з 15.00 до 16.00 та в п’ятницю  з 14.00 до 14.45   по телефону 4-15-86 функціонує «Телефон довіри»  для надання громадянам інформаційно-консультативної та оперативної допомоги у вирішенні порушених ними питань.

Цимідан Петро Федорович

міський голова кожний понеділок тел. 4-12-44
Драч Юрій Анатолійович (питання капітального будівництва та реалізацію розвитку реформування житлового, комунального та шляхового господарства) перший заступник міського голови третій вівторок тел. 4-17-08
Гамаюнова Юлія Миколаївна (питання соціальної сфери: соціальний захист населення, справи сім'ї, молоді та спорту) заступник міського голови другий четвер тел. 4-10-12
Фесенко Володимир Петрович (питання сільського господарства та земельних відносин) заступник міського голови четверта середа тел. 4-14-36

Муравльова Олена Миколаївна
(питання капітального будівництва та реалізацію розвитку реформування житлового, комунального та шляхового господарства)

заступник міського голови перша п’ятниця тел. 4-18-57
Шуляченко Ірина Олексіївна(питання надання безоплатної первинної правової допомоги) начальник юридичного відділу кожної п'ятниці тел. 4-14-38

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Цимідан Петро Федорович -міський голова Двічі на мсяць (за попереднім погодженням)
Гамаюнова Юлія Миколаївна - заступник голови 5; 11* 2; 8* 1; 9* 4; 10* 7; 12* 6*; 9 7; 3* 5*; 11 2*; 8 1*; 6 4*; 10 3*; 12
Драч Юрій  Анатолійович - перший заступник міського голови 1; 9* 4; 10* 7; 12* 6*; 9 7; 3* 5*; 11 2*; 8 1*; 6 4*; 10 3*; 12 5; 11* 2; 8*
Фесенко Володимир Петрович - заступник міського голови 2; 8* 1; 9* 4; 10* 7; 12* 6*; 9* 7; 3* 5*; 11 2*; 8 1*; 6 4*; 10 3*; 12 5;11*
Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови      

8;2*

5;1*

4*;10

9;6*

12*; 7

3*;11

8*;9

2;1*

4;7*

* - спільний виїзний прийом

Назва населеного пункту до якого здійснюється виїзний прийом Номер населеного пункту, що використовується у таблиці проведення виїзного прийому
смт Дробишеве 1
смт Зарічне 2
с. Коровій Яр 3
с. Крива Лука 4
смт Новоселівка 5
с. Рідкодуб 6
с. Рубці 7
с. Терни 8
с. Шандриголове 9
смт Ямпіль 10
смт Ярова 11
с. Яцьке 12

 

Цимідан Петро Федорович

міський голова перший понеділок місяця 16.00-17.00 тел. 4-12-44
Гамаюнова Юлія Миколаївна (питання соціальної сфери: соціальний захист населення, справи сім'ї, молоді та спорту) заступник міського голови другий понеділок місяця 16.00-17.00 тел. 4-10-12
Драч Юрій Анатолійович (питання капітального будівництва та реалізацію розвитку реформування житлового, комунального та шляхового господарства) перший заступник міського голови третій понеділок місяця 16.00-17.00 тел. 4-17-08
Фесенко Володимир Петрович (питання сільського господарства та земельних відносин) заступник міського голови четвертий понеділок місяця 16.00-17.00 тел. 4-14-36
Муравльова Олена Миколаївна заступник міського голови другий четвер місяця 16.00-17.00 тел. 4-18-57

 

Порядок розгляду письмових звернень громадян в Краснолиманській міській раді

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Класифікатору звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 № 50.

1.2. Вказаний Порядок встановлює єдиний для Краснолиманської міської ради та її управлінь та відділів порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконанням доручень керівних працівників міської ради та власних зобов’язань виконавців стосовно розв’язання порушених у цих зверненнях питань, наданням письмових відповідей заявникам.

1.3. Реєстрація, облік та контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих міської ради, здійснюється загальним відділом міської ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами).

1.4. Цей Порядок не поширюється на розгляд викладених в письмовій формі звернень громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

ІІ. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян

2.1. Письмові звернення громадян, що надіслані поштою або надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються загальним відділом міської ради.

2.2. Письмові звернення, передані громадянами особисто або через уповноважених осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законом порядку, приймаються працівниками загального міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

2.3. Приймаються звернення у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 12.30 до 16.00 в загальному відділі міської ради.

2.4. Не розглядаються звернення громадян, оформлені без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Вказане рішення приймає начальник загального відділу міської ради, про що письмово повідомляється громадянинові.

2.5. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями працівниками загального відділу міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

2.6. Письмові звернення, надіслані на адресу загального відділу міської ради, розглядаються його начальником у межах наданих йому повноважень та згідно з компетенцією відділу у відповідності до вимог статтей 5, 7, 8, 17 Закону України «Про звернення громадян».

2.7. На вимогу громадянина, який подав звернення до міської ради, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Вказаний документ з позначкою «КОПІЯ» повертається громадянинові.

2.8. На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка «ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО» або «ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ».

2.9. На першому аркуші письмового звернення та на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка «ПОВТОРНО» (у разі, якщо звернення надійшло повторно) та «КОНТРОЛЬ», коли необхідно повідомити іншу організацію або отримати інформацію від виконавців стосовно вжитих заходів.

ІІІ. Розгляд звернень керівними працівниками міської ради

3.1. Письмові звернення, в яких порушені питання, що належать до повноважень міської ради, передаються загальним відділом міської ради на розгляд міському голові, а у разі його відсутності секретарю міської ради або заступнику міського голови, на якого покладено виконання обов’язків міського голови.

3.2. Особисто міським головою розглядаються письмові звернення:

3.2.1. Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, віднесених до категорії інвалідів ВВВ.

3.2.2. Направлені на розгляд до міської ради за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, керівних працівників облдержадміністрації та обласної ради.

3.2.3. Про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями, (бездіяльністю), рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або про факти корупції.

3.2.4. Від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання (повторні), якщо вказане звернення:

- вирішено по суті під час розгляду попереднього звернення;

- не вирішено по суті під час розгляду попередніх звернень, а тому вимагає особистого втручання міського голови у подальший розгляд.

3.3. Керівні працівники міської ради при розгляді звернень громадян зобов’язані об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви і скарги, не допускаючи безпідставної передачі їх для розгляду іншим органам.

3.4. У разі необхідності, керівні працівники міської ради можуть брати звернення на власний контроль, визначати терміни виконання, організовувати комісійний розгляд, виїзд на місце, надавати письмові доручення виконавцям з числа начальників управлінь та відділів міської ради до компетенції яких входить вирішення порушених питань, залучати до розгляду керівників підприємств, організацій, установ міста, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ.

3.5. Кожний громадянин має право на своє прохання бути запрошеним на засідання комісії виконавчого комітету Краснолиманської міської ради з питань розгляду звернень громадян стосовно порушених ним у заявах чи скаргах питань або отримати мотивовану відповідь про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені ст.18 Закону України «Про звернення громадян».

3.6. На підставі ст.20 Закону України «Про звернення громадян» керівними працівниками міської ради встановлюються наступні терміни розгляду звернень громадян, про що повідомляється особі, яка подала звернення:

- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчання;

- не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;

- до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання було неможливо.

ІV. Контроль за дотриманням термінів, виконанням доручень та зобов’язань щодо розгляду звернень громадян

4.1. Безпосередній контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює загальний відділ міської ради на підставі отриманих від виконавців відповідей та банку реєстраційних даних.

4.2. Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозицій, заяв і скарг.

4.3. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають ті керівні працівники міської ради, які приймали рішення про постановку на контроль. В цьому випадку їм для розгляду надається весь пакет документів за кожним конкретним зверненням для вирішення питання про зняття з контролю. У випадку подовження терміну розгляду звернень громадян – інформація передається керівникові для ознайомлення, погодження продовження терміну та/або надання додаткового доручення, копія якого направляється виконавцю.

4.4. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається у загальному відділі міської ради. Кожна контрольна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить у справі самостійну групу. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів, вони підшиваються до даної групи документів. Забороняється підшивати до справ невирішені пропозиції, заяви, скарги, зберігати і формувати справи у виконавців.

4.5. За дорученнями керівних працівників міської ради періодично проводяться комісійні обстеження на місці достовірності наданих органами місцевого самоврядування, управліннями та відділами міської ради інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян, які перебували на контролі.

V. Підготовка та надання письмових відповідей заявникам

5.1. Виконавці за зверненнями громадян зобов’язані письмово повідомляти громадянина про результати перевірки його письмового звернення і суть прийнятого рішення, а у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою - повинні роз’яснити порядок оскарження прийнятого рішення.

5.2. Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший з них повинен підготувати згідно з резолюцією керівного працівника міської ради узагальнену відповідь або її проект заявнику та проект інформації органу влади вищого рівня, яким встановлено контроль за зверненням. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку інформують міську раду та за три дні до настання контрольного терміну надають їх для опрацювання першому виконавцю.

5.3. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) з питань, що належать до компетенції міської ради, в обов’язковому порядку надається за підписом того керівного працівника міської ради, який розглядав звернення, або особи, яка виконує його обов’язки.

5.4. За дорученням керівних працівників міської ради письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом начальників управлінь та відділів міської ради та інших органів, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.

5.5. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть виконавці, визначені згідно з резолюціями керівних працівників міської ради. Контроль за підготовкою інформацій про розгляд звернень громадян органам влади вищого рівня та відповідей на них заявникам, здійснює загальний відділ міської ради.

5.6. Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, повинні бути мотивованими та грунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа міської ради, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне і реальне виконання прийнятого рішення, а у разі визнання скарги обґрунтованою – негайно, в межах повноважень, вжити заходів щодо поновлення порушених прав чи інтересів громадян.

5.7. Звернення в міській раді вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надані вичерпні відповіді.

5.8. Підписані керівними працівниками міської ради інформації органам влади вищого рівня щодо розгляду звернень громадян та відповіді заявникам передаються до загального відділу міської ради у встановлені терміни для реєстрації і подальшого відправлення по реєстру.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Л.П. Азарова

Порядок розгляду письмових звернень громадян в Краснолиманській міській раді розроблений загальним відділом міської ради

Начальник загального відділу О.В. Донцова

 

Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції міської ради.

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, законів України «Про звернення громадян», «Про безоплатну правову допомогу», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» і визначає основні вимоги до організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги (далі – особи), особистих, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції міської ради (далі – прийоми).

1.2. Прийоми проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов’язків між працівниками міської ради, відповідальними за забезпечення прийомів (надалі – відповідальні працівники міської ради), в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводяться першочергово.

1.3. Облік та реєстрація усних звернень осіб та громадян проводиться загальним відділом міської ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами), Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.11.2011 № 673 «Про виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу», розпорядження міського голови № 306 від 12.12.2011 «Про виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу»», Порядку розгляду звернень осіб, які звернулися до Краснолиманської міської ради за безоплатною первинною правовою допомогою, затвердженого розпорядженням міського голови від 24.02.2012 р. № 44 та Класифікатору звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 № 50.

1.4. Функції громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради (далі – Громадська приймальня міської ради), покладаються на загальній відділ міської ради, обов’язки з організації роботи громадської приймальні міської ради - на спеціаліста загального відділу міської ради, який забезпечує, організовує та контролює роботу Громадської приймальні міської ради.

1.5. Громадська приймальня міської ради розташована за адресою: м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 46.

1.6. Прийоми, за виключенням виїзних, здійснюються у Громадській приймальні міської ради в установлені графіком прийомів дні та години.

1.6.1. Відповідальні працівники міської ради для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених особами або громадянами, можуть залучати до їх розгляду посадових осіб управлінь та відділів міської ради, підприємств, організацій, установ області, а також представників органів місцевого самоврядування, прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ відповідно до чинного законодавства.

1.6.2. Під час проведення прийомів можуть бути присутні представники осіб та громадян, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку.

1.7. Графіки прийомів затверджуються щорічно розпорядженням міського голови. Контроль за їх дотриманням здійснюють працівники загального відділу міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

1.8. Населення міста систематично інформується про порядок, графіки, підсумки прийомів, як на сторінках міськрайонної газети «Зоря» так і на офіційному веб-сайті міської ради, а також шляхом наочного розміщення на інформаційних стендах міської ради.

1.9. У разі, якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

ІІ. Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги

2.1 Особистий прийом осіб, які звернулись до Громадської приймальні міської ради за безоплатною первинною правовою допомогою, здійснюється юридичним відділом міської ради із залученням працівників відділів та управлінь міської ради згідно із затвердженим графіком, без попереднього запису.

2.2. Реєстрація особистого обліку прийому осіб здійснюється у день їх прийому у журналі затвердженої форми згідно з документами, що посвідчують особу, працівниками загального відділу міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

2.3. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється по можливості під час прийому. При необхідності залучаються працівників відділів та управлінь міської ради, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

2.4. Якщо під час розгляду усного звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та медіації .

2.5. Організацію проведення особистого прийому осіб, контроль за своєчасним та повним розглядом їх звернень здійснюють працівники загального відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.

ІІІ. Порядок організації проведення особистого прийому громадян міським головою

3.1. Запис громадян на особистий прийом до міського голови здійснюється працівниками загального відділу міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки, безпосередньо у день прийому, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина.

3.2. Особисті прийоми громадян міським головою відвідують лише ті особи, які були попередньо записані. Присутність сторонніх осіб забороняється.

3.3. Організацію проведення особистих прийомів міського голови, оформлення карток обліку, оформлення доручень за результатами прийомів, контроль за їх виконанням забезпечують працівники загального відділу міської ради.

3.4. Регламент особистого прийому міського голови обмежено двома годинами (не більше ніж 15 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що їм до початку прийому усно повідомляється працівниками загального відділу міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки).

3.5. У разі, якщо особистий прийом громадян міським головою не може відбутися через поважні причини, він може бути або перенесений на інший день та час, або проведений секретарем міської ради або заступником міського голови, на якого покладено виконання обов’язків міського голови.

ІV. Порядок організації проведення особистих прийомів громадян заступниками міського голови , начальниками управлінь та відділів міської ради

4.1. Особисті прийоми заступниками міського голови , начальниками управлінь та відділів міської ради здійснюються згідно з затвердженим графіком, без попереднього запису.

4.2. Запис на особисті прийоми до заступників міського голови, начальників управлінь та відділів міської ради здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, працівниками загального відділу міської ради.

4.3. Організацію проведення особистих прийомів заступниками міського голови , начальниками управлінь та відділів міської ради, оформлення доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечують працівники загального відділу міської ради.

4.4. Контроль за станом виконання доручень заступників міського голови , начальників управлінь та відділів міської ради, наданих під час їх особистих прийомів, здійснюють працівники загального відділу.

V. Порядок організації проведення виїзних прийомів громадян керівними працівниками міської ради

5.1. Виїзні прийоми здійснюються керівними працівниками міської ради за місцем мешкання громадян згідно із затвердженим графіком.

5.2. Організацію проведення виїзних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян забезпечують керівники органів місцевого самоврядування, в яких заплановано проведення цих заходів.

5.3. За погодженням з керівними працівниками міської ради, працівники загального відділу міської ради визначають дати проведення виїзних прийомів та реєструють картки обліку виїзних прийомів громадян у день їх надходження.

5.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників міської ради, наданих під час їх виїзних прийомів, здійснюють працівники загального відділу міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

VI. Порядок організації проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівними працівниками міської ради

6.1. Прямий телефонний зв'язок з населенням «Пряма лінія» проводиться безпосередньо керівними працівниками міської ради згідно з затвердженим графіком.

6.2. Звернення громадян, що надходять на «Пряму лінію» до керівних працівників міської ради, оформлюються у день їх надходження на картках обліку у відповідності до відомостей, які громадяни повідомляють про себе, з обов’язковим зазначенням їх номерів телефонів.

6.3. Організацію проведення телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія», оформлення доручень за результатами спілкування керівних працівників міської ради з громадянами, забезпечують працівники загального відділу міської ради.

6.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників міської ради, наданих під час їх телефонного спілкування з населенням «Пряма лінія», здійснюють працівники загального відділу міської ради, на яких покладені відповідні обов’язки.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради              Л.П. Азарова

Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції міської ради, розроблений загальним відділом міської ради

Начальник загального відділу                      О.В. Донцова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 

від 27.05.2011 № 108 (зі змінами)

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію

 в міській раді та її  виконавчих органів

1.Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в міській раді та її виконавчих органах (далі – Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані міською радою та її виконавчими органами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до міської ради або її виконавчих органів надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5.    Відповідальна особа за доступ до публічної інформації відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

 

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої розпорядженням, або в довільній формі та має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

         2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа за доступ до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

3. Реєстрація запитів на інформацію

3.1. Для ведення обліку запитів використовується існуюче програмне забезпечення.

3.2. Всі запити на інформацію, що надходять до міської ради або виконавчих органах, незалежно від форми, приймаються централізовано загальним відділом міської ради та реєструються в електронній базі обліку запитів на публічну інформацію .

3.3. Запити, які надійшли до міської ради та її виконавчих органів поштою, в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою приймаються та реєструються безпосередньо загальним відділом міської ради та передаються для подальшого опрацювання.

         3.4. Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу та введення запиту до бази обліку. Усні (отримані електронною поштою, факсом, телефоном) запити на інформацію – шляхом занесення їх до спеціальної картки (додаток до Порядку) з подальшим введенням до бази обліку.

         3.5. Відповідальна особа за доступ до публічної інформації забезпечує ведення обліку запитів на публічну інформацію.

                 

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Усі документи після реєстрації негайно передаються на розгляд керуючому справами міської ради, який розглядає їх та визначає виконавчій орган міської ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.          4.2.У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох виконавчих органів міської ради, особа, відповідальна за надання відповіді на запит, визначається керуючим справами міської ради.

            4.3. Після розгляду запитів відповідальною особою, а в разі необхідності погодження із керуючим справами виконавчого комітету міської ради, відповідальна особа фіксує у базі даних виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передають запит до відповідного виконавчого органу міської ради.

         4.4. Відповідь на запит надається виконавчим органом міської ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку надається до загального відділу міської ради.

            4.5. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі міської ради.

            4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі,  в якій оформлено запит,  якщо запитувач  не  просить надати її у письмовій формі.

            4.7. У разі надходження письмової кореспонденції,  яка  одночасно  містить ознаки запиту  на  інформацію та звернення громадянина, така   кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про  звернення  громадян» в частині, що не суперечить вимогам  Закону  України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом  України «Про доступ до публічної інформації».

5. Плата за надання інформації

            5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

            5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

            5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови міської ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Строки розгляду запитів на інформацію

            6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

            6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

            6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            6.5 Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та загального відділу міської ради

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

            7.1. міська рада та її виконавчі органи мають право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

            - не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

            - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

            - особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

            - не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

            7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

            8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

            8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:

            - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

            - дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

            - причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

            - строк, у який буде задоволено запит;

            - підпис.

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо міська рада або її виконавчий орган  не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

 

Виконавчий комітет Краснолиманської міської ради надає інформацію щодо повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до яких входить вирішення основних питань порушених громадянами у своїх зверненнях

Сфера

Основні питання з яких звертаються громадяни

орган місцевого самоврядування. до компетенції якого входить вирішення питання ( з урахуванням делегованих повноважень)

Житлово-комунального господарства

Утримання житлового фонду, приватизація квартир, затвердження та застосування тарифів на житло, теплопостачання (недостатній обігрів приміщень, ремонт системи опалення), водопостачання, надання допомоги у обслуговуванні та ремонті багатоквартирних будинків, допомога у утворенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, благоустрій території м. Красний Лиман (вуличне освітлення, дорожнє господарство, вивіз сміття, ліквідація аварійних дерев, утримання бездомних тварин)

Відділ житлово-комунального господарства міської ради, підприємства які надають житлово-комунальні послуги

 

квартирний облік та надання житла

Юридичний відділ міської ради

Соціального захисту

Призначення, перерахунок та виплата пенсій

Управління пенсійного фонду у м. Красний Лиман

 

Надання матеріальної допомоги; допомога на поховання особи, яка не працювала; вирішення питань опіки та піклування

Виконавчий комітет міської ради

 

Надання соціальних виплат, допомог, субсидій, призначення, перерахунок, виплата компенсацій (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, тощо). Реабілітація та соціальний захист громадян, які потребують підтримки (забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальними транспортними засобами, санітарно-курортними путівками).

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Земельних відносин

Виділення земельної ділянки (під сад, город, будівництво та обслуговування будинків, особистого селянського господарства) та для інших потреб земель, визначення меж земельних ділянок, приватизація земельних ділянок, земельні конфлікти та порушення земельного законодавства

Виконавчий комітет міської ради, Управління Держкомзему у м. Красний Лиман

 

 

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЬКОГО ГОЛОВИ (або заступників)

 

Міському голові
Цимідану П.Ф.
(або заступнику міського голови,
вказати прізвище заступника, що веде прийом)
Прізвище, ім’я, по батькові заявника.
Домашня адреса заявника,
телефон
(необов’язково)
Статус (учасник війни, інвалід війни, пенсіонер тощо)

 

Заява / клопотання / скарга / пропозиції


Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Дата                                                                                                                                     Підпис

 

* До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Міському голові
Цимідану П.Ф.
(або заступнику міського голови,
вказати прізвище заступника, що веде прийом)
Степаненко Семена Івановича,
що мешкає за адресою:
вул. Садова, буд. 25, кв. 15, м. Лиман,
інваліда Великої Вітчизняної війни 2 групи
(або іншої пільгової категорії)

Заява

Прошу сприяти у поновленні комунальних послуг з опалення (або газопостачання, енергопостачання, водопостачання, отримання вугілля тощо) в будинок (квартиру), вказати адресу, коли припинена подача, куди зверталися, яки були вжиті заходи з поновлення і далі необхідно вказати всі відомості, які відображають суть порушеного питання.

Якщо є заборгованість з оплати за послуги, вказати суми, чи заключався договір на реструктуризацію боргів з житлово-комунальними службами, чи користується субсидією на послуги або придбання побутового палива.

Прошу розглянути ці питання та надати письмову відповідь за адресою (вказати).

Дата                                                                                                                                     Підпис

 

 

ЗРАЗОК СКАРГИ

 

Міському голові
Цимідану П.Ф.
(або заступнику міського голови,
вказати прізвище заступника, що веде прийом)
Степаненко Семена Івановича,
що мешкає за адресою:
вул. Садова, буд. 25, кв. 15, м. Лиман,
інваліда Великої Вітчизняної війни 2 групи
(або іншої пільгової категорії )

Скарга

Прошу поновити мої конституційні права на отримання пільг (або заборгованості по заробітної платі, виплат сум відшкодування шкоди потерпілим, соціальної допомоги, пенсій, субсидій тощо), встановлених Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту” (або іншим законом) щодо (далі вказати категорію пільговика/працівника/, яких саме піль /або прав/ позбавлено, ким, в які органи вже звертався з цього приводу та, на думку заявника, не отримав вичерпного роз’яснення або поновлення права).

Далі необхідно вказати сімейний стан заявника, якщо працює – місце роботи (назва та адреса підприємства), а також всі відомості що містять суть порушеного питання.

Скарга повинна бути підписана особисто заявником з зазначенням дати.

Якщо звернення колективне, його підписують всі хто прийняв участь. Якщо підписи додаються, то вони повинні бути в оригіналі (копії підписів на окремих аркушах не надаються).

Дата                                                                                                                                     Підпис


Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner