Перелік публічної інформації, яка знаходиться у володінні міської ради і її виконавчих органів та підлягає наданню на запити про публічну інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови  від ____________ № ________

 

ПЕРЕЛІК

публічної інформації, яка знаходиться у володінні міської ради і її виконавчих органів

та підлягає наданню на запити про публічну інформацію

1. ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

1.

Положення про відділ

2.

Посадові інструкції працівників

3.

План роботи відділу

4.

Протоколи засідань виконавчого комітету

5.

Інструкція з ведення діловодства

6.

Розпорядження міського голови з основної діяльності

7.

Доручення міського голови

8.

Протоколи апаратних нарад  нарад при  міському голови

9.

Відомості про документообіг в міській ради

10.

Порядок денний засідань виконавчого комітету міської ради

11.

Графік особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, начальниками управлінь, відділів міської ради

12.

Графік проведення виїзного прийому громадян міським головою, заступниками міського голови

13.

Графік проведення “Прямої лінії” міським головою, заступниками міського голови

14.

Інформаційно-аналітичні довідки  про стан  роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради

2 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ВІДДІЛ

1.

Закони, Постанови Верховної ради України, Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження КМУ з питань діяльності відділу

2.

Розпорядження, рішення, методичні рекомендації, доручення обласної ради, облдержадміністрації, міської ради, її виконавчого комітету, міського голови з питань діяльності відділу. Копії

3.

Положення про відділ

4.

Посадові інструкції працівників відділу

5.

Протоколи загальних зборів, сходів громадян

6.

Плани роботи, звіти сільських та селищних рад

7.

Плани проведення заходів виконавчими органами на території міської ради

8.

Річний план основних заходів відділів та управлінь міської ради

9.

Плани роботи виконавчих комітетів сільських та селищних рад

10.

Щотижневі плани роботи організаційного відділу міської ради

11.

Плани навчань керівних кадрів, депутатів, спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради

12.

Документи (плани, інформації доповіді, інше) з надання практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам сільських та селищних рад

13.

Перелік діючих дорадчих органів (комісій, рад, робочих груп) при виконавчому комітеті міської ради

14.

Протоколи сесії міської ради та документи до них

15.

Документи (паспорт міста, устав міста, гімн, герб) про символіку міста

16.

Плани роботи міської ради

17.

Документи (порядки ведення, постанови, рішення, протоколи засідань, рекомендації, довідки, плани роботи, акти, заходи)постійно діючих комісій

18.

Документи (плани роботи, звіти, інформації) про діяльність органів самоорганізації населення

19.

Документи (довідки, доповідні записки, огляди) з досвіду роботи органів місцевої самоорганізації населення

20.

Документи (положення, рішення) про присвоєння звання «Почесний громадянин міста»

21.

Довідки зі звітами депутатів перед виборцями, заходи щодо виконання зауважень у ході звітів. Інформаційні документи до звітів депутатів

22.

Статистичний звіт про склад депутатів, виконавчих комітетів, постійних комісій, міських та селищних рад (Ф-1)

23.

Списки депутатів міської ради

24.

Протоколи засідань консультативної ради при міському голові

25.

Програми політичних партій та громадських організацій, які діють на території міської ради

26.

Списки керівників політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації міської ради

27.

Документи (довідки, плани, програми) з соціологічних досліджень суспільно-політичних проблем

28.

Документи (плани, протоколи, списки учасників, тексти виступів і заяв, листування) з проведення “круглих столів” та інших заходів за участю керівництва міської ради

29.

Документи (звіти, довідки, доповідні записки, висновки) про створення політичних партій та громадських організацій, їх реорганізацію, ліквідацію, перейменування до іншої місцевості

30.

Документи (довідки, інформації, протоколи) з питань політичної реформи України

31.

Документи (інформації, листівки, довідки) з виборів Президента України

32.

Документи (довідки, постанови, інформації) до єдиного інформаційного дня

33.

Плани заходів щодо проведення свят у місті

34.

Повідомлення (прес-релізи, інформаційні матеріали, бюлетені) надані до опублікування у пресі та та трансляції у програмах телебачення та радіомовлення

3. ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

1.

Закони України, постанови Верховної Ради України, Укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України з питань діяльності відділу. Копії

2.

Розпорядження, рішення, методичні рекомендації, доручення  обласної ради, облдержадміністрації, міської ради, її виконавчого комітету, міського голови з питань діяльності відділу. Копії.

3.

Положення про відділ

4.

Посадові інструкції працівників відділу

5.

Штатні розписи міської ради та переліки змін до них

6.

Бухгалтерські звіти і баланс та пояснювальна записка до них

7.

Листування з фінансовими органами про поточні бюджетні операції, стан і закриття поточних розрахункових рахунків Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності

4. АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

1.

Закони України, укази, розпорядження Президента України, постанови, рішення Верховної Ради України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, з питань архівної справи . Копії

2.

Розпорядження, рішення, методичні рекомендації, доручення обласної ради, обласної державної адміністрації, міської ради її виконавчого комітету, міського голови, державного архіву Донецької області з питань діяльності відділу

3.

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації з питань архівної справи та діловодства

4.

Положення про відділ

5.

Посадові інструкції працівників відділу

6.

Річний план роботи відділу

7.

Річний звіт про роботу відділу

8.

Паспорт архіву

9.

Описи справ постійного зберігання

10.

Описи справ з особового складу

11.

Описи справ тимчасового зберігання

12.

Документи (доповідні записки, довідки, інформації) про роботу відділу, що подаються керівництву міської рад

13.

Документи (акти, довідки, тощо) про підсумки перевірок архівним відділом умов зберігання і стану збереженості документів відомчих архівів

14.

Переліки документів із зазначенням термінів їх зберігання, що підлягають державному зберіганню

15.

Номенклатура справ відділу

5. ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ,РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

1.

Положення про відділ

2.

Посадові інструкції працівників відділу

3.

Квартальні, щомісячні плани роботи відділу

4.

Річна Програма економічного і соціального розвитку міста

5.

Паспорт соціально-економічних показників міста Красний Лиман

6.

Квартальні звіти про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Красний Лиман

7.

Документи (зведення, інформації , довідки) по виробництву промислової продукції

8.

Документи (звіти, протоколи, інформації) по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності в сфері обігу металобрухту

9.

Документи (програми, звіти, протоколи, інформації) по розвитку малого підприємництва

10.

Документи (звіти, інформації, довідки) в сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом

11.

Документи (звіти, інформації, довідки) по розвитку сільського господарства міста

12.

Документи (звіти, інформації, довідки) по інвестиційній та будівельній діяльності міста

13.

Документи (звіти, інформації, довідки) по науково-технічному та інноваційному розвитку міста

14.

  • підприємств роздрібної торгівлі та побутового обслуговування населення, об’єктів ринкової торгівл, підприємств фірменної торгівлі, підприємств ресторанного господарства в пансіонатах, АЗС, аптек, виробників хліба та хлібобулочних виробів, розташованих на території міста.

15.

  • суб’єктів підприємництва, які здійснюють господарську діяльність у сфері ресторанного господарства.

16.

  • забезпечення населення торгівельними площами.

17.

  • розвитку мережі підприємств роздрібної та оптової торгівлі, об’єктів ринкової торгівлі, підприємств побутового обслуговування населення.

18.

  • мережі підприємств ресторанного господарства за контингентами обслуговування споживачів.

19.

  • про стан організаціїхарчування окремих контингентів населення.

20.

  • щодо контролю за цінами в підприємствах торгівлі та на ринках.

21.

  • реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, отримавших дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та побутового обсуговування населення.

6. ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

1.

Закони України, укази, розпорядження Президента України, постанови, рішення Верховної Ради України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, з питань діяльності відділу . Копії

2.

Розпорядження, рішення, методичні рекомендації, доручення обласної ради, обласної державної адміністрації, міської ради її виконавчого комітету, міського голови з питань діяльності відділу. Копії

3.

Положення про відділ

4.

Посадові інструкції працівників відділу

5.

Річний (піврічний, квартальний) план роботи відділу та звіт про його виконання

7 - ВІДДІЛ  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

1.

Закони України, укази, розпорядження Президента України, постанови, рішення Верховної Ради України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, з питань діяльності відділу. Копії

2.

Розпорядження, рішення, методичні рекомендації, доручення обласної ради, обласної державної адміністрації, міської ради її виконавчого комітету, міського голови, державного архіву Донецької області з питань діяльності відділу. Копії

3.

Положення про відділ

4.

Посадові інструкції працівників відділу

5.

Документи (доповіді, довідки, пропозиції) про охорону навколишнього середовища від викидів шкідливих речовин і виробничих відходів

6.

Тарифи на електроенергію і тепло енергію

7.

Акти приймання й передачі будівель, приміщень у постійне та тимчасове користування

8.

Акти, відомості проведення інвентаризації майна

9.

Документи (інформації, відомості, звіти, листування) з підприємствами про хід дорожньо-ремонтних робіт у місті та населених пунктах

10.

Листування з підприємствами та громадянами про будівництво та експлуатацію газового господарства

8. ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

1.

Закони, постанови, доручення, інші акти Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, укази і розпорядження Президента України. Копії

2.

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців. Копія

3.

Посадові інструкції спеціалістів відділу

4.

Річний план роботи відділу

5.

Піврічні, квартальні плани роботи відділу

6.

Оперативні місячні  плани роботи відділу

9. ВІДДІЛ  З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ

1.

Рішення міської ради з питань діяльності відділу

2.

Положення про відділ

3.

Посадові інструкції працівників відділу

4.

Рішення виконавчого комітету міської ради, з питань діяльності відділу. Копії

5.

Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру

10. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

1.

Закони, постанови, доручення, інші акти  Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Укази і розпорядження Президента України,  Копії

2

Положення про службу у справах дітей

3

Посадові інструкції працівників служби

4

Річний план роботи служби у справах дітей

5.

Статистична інформація про кількість дітей у межах міста, сільських та селищних рад

11. УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

1.

Закони, укази Президента України, постанови, розпорядження  Кабінету Міністрів України, накази  Міністерства праці та соціальної політики України, інструкції   і  методичні вказівки та листи головного управління, що стосуються роботи управління

2.

Річні звіти та пояснювальні записки щодо основної діяльності управління

3.

Документи (аналітичні довідки, аналізи) про стан роботи по розгляду пропозицій, заяв і скарг  громадян  управління

4.

Накази начальника управлiння  з основної  діяльності

5.

Положення про управління праці та соціального захисту населення міської ради

6.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

7.

Кошторис видатків на утримання управління

8.

Кошториси видатків підвідомчих установ

9.

Довідки про зміни до річного розпису бюджету загального та соціального фондів

10.

Довідки про зміни до річного розпису загального фонду державного бюджету по програмам  соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи

11.

Документи про розподіл коштів по програмам  соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи ( довідки про зміни лімітних асигнувань, заявки на фінансування , тощо)

12.

Інформація про потребу населення у засобах технічної реабілітації

13.

по укладанню колективних договорів

14.

Інформація про заборгованість із заробітної плати

15.

Інформація  про розміри середньої заробітної плати

16.

Інформація  щодо виробничого травматизму на території міста

17.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner