Якщо Ви бажаєте навчатись, якщо Вам важко на рівних конкурувати на ринку праці – для Вас передбачено право на одноразове отримання ваучера.

 

Ваучер – документ встановленого  зразку, що дає особі відповідно до чинного законодавства право на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями (за затвердженим переліком) згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні у навчальних закладах, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами. 

Ваучери видаються одноразово: 
- особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.
- особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
- особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
- внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Ваучер для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці не видається:
- особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
-особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття;
- особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
За більш детальною інформацією та повним переліком спеціальностей та професій , документів для отримання ваучера звертатися до Лиманського міського центру зайнятості за адресою: м. Лиман, вул. Івана Лейко 2, тел. (06261) 27089
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner