Виконавчий комітет Лиманської міської ради оголошує конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Конкурс проводиться за двома лотами:

 

1) автобусні маршрути за лотом №1”: №103 “Лиман (АС) - Карпівка (ЗА)”, №104 “Лиман (АС) - Іванівка (ЗА)”, №105 “Лиман (АС) - Торське (ЗА)”, №106 “Лиман (АС) - Терни (ЗА)”,  №108 “Лиман (ЗА Базарна) - Щурове (ЗА)”.
2) автобусні маршрути за лотом № 2:  №101 “Лиман (АС) - Шандриголове (ЗА)”, №102 “Лиман (АС) - Новоселівка (ЗА)”, №107 “Лиман (АС) - Закітне (ЗА)”,  №109 “Лиман (АС) - Ямпіль (ЗА)”.
 

 

Автобуси за максимальною масою поділяються на дві категорії:- категорія М2 - автобуси, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше ніж 8 місць, не враховуючи місця водія, і максимальну масу не більше ніж 5 тонн;
- категорія М3 - автобуси, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше ніж 8 місць, не враховуючи місця водія, і максимальну масу, що перевищує 5 тонн.
Автобуси місткістю понад 22 пасажири, крім водія:
- клас II: автобуси, призначені для перевезення головним чином сидячих пасажирів, а також стоячих пасажирів у проході проміж рядами та (або) на площадці для стоячих пасажирів, розмір якої не перевищує 1,5 кв.м.
Рекомендований клас комфортності автобусів - *.
Умови конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
1. Умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах автомобільним транспортом розроблені відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05 квітня 2001 року №2344-ІІІ (із змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (із змінами та доповненнями) (далі - Порядок проведення конкурсу).
2. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах  використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”. Відповідно до ст. 34 Закону України “Про автомобільний транспорт” автомобільний перевізник повинен:
- виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;- утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 цього Закону;
- забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;
- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;
- організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;
- забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства; 
- забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;
- забезпечувати безпеку дорожнього руху;
- забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.
Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів  автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони  праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну  політику у сфері транспорту. 
3. Автомобільний перевізник забезпечує роботу на кожному об'єкті конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів, які подані перевізником - претендентом до участі в конкурсі.
Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.
4. Автомобільний перевізник - переможець конкурсу самостійно забезпечує у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов договору на перевезення пасажирів, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу основного автобусу з ладу.
5. Автомобільний перевізник, з яким укладено договір, забезпечує пільгові перевезення пасажирів відповідно до чинного законодавства України.
6. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.
У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам  безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.
7. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у м. Лиман, повинні забезпечувати безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі; відповідати нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля; перебувати в належному технічному і санітарному стані; відповідати вимогам нормативно-правових і конструкторської документації та мати маркування для їх ідентифікації.
8. Транспортний засіб, який пропонується перевізниками-претендентами для резерву на маршруті, повинен бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, з урахуванням характеристики об’єкту конкурсу.
9. Перевізники - претенденти, які прийматимуть участь у конкурсі, надають згоду у формі заяви довільної форми, щодо встановлення GPS - модулів на транспортні засоби, які заявлені на конкурс, у тому числі на резервний транспортний засіб, а також їх підключення після проведення конкурсу до системи GPS - моніторингу роботи автобусів на маршруті.
10. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України “Про автомобільний транспорт” та передбачені Порядком проведення конкурсу, зокрема подає копії сертифікатів відповідності та екологічності на кожен транспортний засіб, запропонований для участі в конкурсі та відомості про додаткові умови обслуговування маршруту (зазначається інформація про планову вартість проїзду, наявність додаткових засобів чи послуг, які автомобільний перевізник-претендент буде використовувати чи надавати додатково під час надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті, право працювати на якому він претендує отримати).
11. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента, який:
- подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
- визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;
- не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";
- не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень;
- має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
- подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт";
- подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу.
Одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу здійснюється в виконавчому комітеті Лиманської міської ради (ІІІ поверх, кімн. № 302).
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі - 19.01.2022 року.
Документи для участі в конкурсі подаються до виконавчого комітету Лиманської міської ради в робочі дні тижня з 8.00 до 16.30 години, перерва з 12.00 години до 12.30 години за адресою: 84400, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46. Одержання бланків документів для участі в конкурсі буде проводитися з 05.01.2022 року по 19.01.2022 року в виконавчому комітеті Лиманської міської ради (ІІІ поверх, кімн. № 302). Засідання конкурсного комітету відбудеться 03.02.2022 року о 10.00 годині в великій залі засідань виконавчого комітету Лиманської міської ради (ІІІ поверх). Участь у конкурсі безкоштовна. Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (06261)-4-13-68; електронна адреса: krasnyiliman@ukr.net.
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner