Інформація Лиманської міської ради про проведення конкурсу виконавців робіт з оцінки земель

 

Відповідно до ч. 8 ст. 128, Земельного кодексу України, ст. ст. 6-7, 22 Закону України "Про оцінку земель", Лиманська міська рада оголошує конкурс на відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель. 
1. Метою проведення робіт є виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, а саме:
1.1. Земельна ділянка (кадастровий номер: 1413300000:01:012:0849) загальною площею 0,0011 га для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Гасієва К., 9Г, м. Лиман;
1.2. Земельна ділянка (кадастровий номер: 1413300000:01:012:0848) загальною площею 0,0011 га для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Гасієва К., 9Д, м. Лиман.
2. Строк виготовлення експертної оцінки не повинен перевищувати 1 місяця з дати укладення договору на виконання робіт з переможцем конкурсу.
3. Учасник конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель подає:
- заяву про участь у конкурсі;
- згоду на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи — підприємця);
- виписку з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців; копії установчих документів (для претендента - юридичної особи);
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- проект завдання на виконання послуг з виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки; перелік вихідних даних, які має надати уповноважена організатором особа; перелік матеріалів та документів, які будуть представлені за результатами виконаної роботи.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель" з зазначенням об'єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтверджуючи документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція має містити пропозицію про вартість робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Критерієм визначення переможця конкурсу є найнижча запропонована ціна та найкоротші строки за виконання експертної оцінки земельної ділянки.
4. Строк подання конкурсної документації:
- конкурсна документація подається до відділу земельних відносин виконавчого комітету Лиманської міської ради за адресою: 84400, Донецька область,  м. Лиман, вул. Незалежності 46, до 8 жовтня 2021 року (включно) з моменту опублікування даної інформації. Поштова адреса, за якою подаються документи: 84400, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежноті, 46 (відділ земельних відносин).
5. Інформація про проведення конкурсу:
- конкурс відбудеться 11 жовтня 2021 року о 11.00 у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за адресою: 84400, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46. Телефон для довідок (06261) 4-24-46.

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner