Оголошення про проведення консультацій з громадськістю у формі  громадського обговорення щодо ліквідації та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  в рамках оптимізації мережі закладів освіти, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в Лиманській територіальній громаді, оприлюднюються проєкти рішень Лиманської міської ради щодо ліквідації та перепрофілювання закладів освіти для громадського обговорення з 09 вересня 2021 року по 08 вересня 2022 року:
- Проєкт рішення міської ради «Про припинення діяльності шляхом ліквідації Рідкодубівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області», оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської міської ради в розділі «Прозора влада», підрозділі «Консультації з громадськістю»;
- Проєкт рішення міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування Коровоярського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області», оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської міської ради в розділі «Прозора влада», підрозділі «Консультації з громадськістю»;
- Проєкт рішення міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування Тернівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області», оприлюдненого 08.09.2021на офіційному сайті Лиманської міської ради в розділі «Прозора влада» - «Консультації з громадськістю».
І. Найменування організатора громадського обговорення:
Лиманська міська рада. 
Ініціатор – управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.

ІІ. Нормативне забезпечення:
Стаття 143 Конституції України
. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:
1.    початкові школи, гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.
Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
 
Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»
4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:
дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);
позашкільний підрозділ;
пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);
інші внутрішні структурні підрозділи.
Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).
5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.
Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.
Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.
Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.
У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 
Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.
Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.
Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.
ІІІ. Пропозиції та зауваження.

Пропозиції та зауваження приймаються впродовж одного року з дня оприлюднення проєктів рішень Лиманської міської ради до 08.09.2022 року у письмовому та/або електронному вигляді:

- на приймальню міського голови за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46, приміщення виконавчого комітету міської ради, ІІ поверх;
- до управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради за адресою: м.Лиман, вул. Незалежності, 15, приймальня;
- на електронні пошти: rada@krliman.gov.ua (Лиманська міська рада), osvitalyman@ukr.net (управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради м. Лиман, вул. Незалежності, 15).

Розпорядження № 330 від 08.09.2021 року "Про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення"
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner