Часткове відшкодування вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочінку

Шановні батьки!
Пропонуємо Вам придбати путівку для оздоровлення Вашої дитини за методом часткового відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області.
На часткове відшкодування вартості путівки один раз на рік мають права сім’ї з дітьми на кожну дитину віком від 7 до 18 років за місцем проживання, постійної реєстрації або реєстрації місця проживання внутрішньо переміщеної особи за умови, що дитині не надавалась уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, лікувальними закладами та установами в поточному році путівка до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.
На одну дитину від 7 до 18 років відшкодування вартості путівки здійснюється з розрахунку двох прожиткових мінімумів (у поточному 2018 році – 3720,00 грн.)
Джерелами оплати залишкової вартості путівки можуть бути кошти:

- батьків;
- роботодавців, з якими батьки знаходяться у трудових відносинах;
- первинних організацій профспілок, членом яких є один з батьків дитини;
- благодійних організацій;
- інші кошти, не заборонені чинним законодавством. 
З метою направлення дитини на оздоровлення до управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від одного з батьків дитини (осіб, які їх заміняють) або від уповноважених представників громадських об’єднань, організацій професійних спілок і роботодавців, членами/працівниками яких є батьки подаються наступні документи:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія паспорту одного з батьків (1,2,7, 11-16);
- копія облікової картки платників податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
-  довідка про реєстрацію місця проживання (на дитину);
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання ;
- довідка про підтвердження навчання в навчальному закладі;
- довідка лікувального закладу або установи про відсутність користування пільговою путівкою на оздоровлення у 2018 році за бюджетні кошти.
У разі оплати залишкової вартості путівки юридичними особами (роботодавцями, профспілковими організаціями, благодійними організаціями) надається гарантійний лист за підписом керівника відповідного підприємства, установи, організації щодо сплати вартості путівки з урахуванням часткового її  відшкодування за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку забезпечується безпосередньо батьками дитини за рахунок власних коштів та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Якщо батьками порушені вимоги статті 18 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», пункту 10 Типового положення про дитячий заклад  оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 422, діти до закладу не приймаються, а кошти повертаються за джерелами надходжень.
Бажаючим необхідно звернутися до управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (м. Лиман, вул. Незалежності, 15). Контактний телефон (06261)4-12-79, (050)26-16-705.

ПЕРЕЛІК дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які приймають участь у реалізації заходів щодо часткового відшкодування вартості путівок для  дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми у 2018 році можна завантажити тут
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner