Департаментом економіки Донецької облдержадміністрації оголошено про проведення конкурсних відборів:

 

Проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надаватись безповоротна фінансова підтримка на реалізацію проєктів.
Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого і середнього підприємництва, які за сукупністю:
1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області в установленому законодавством України порядку;
2) розробили або реалізують проєкти, умовами яких передбачається придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення для організації виробництва та (або) надання послуг за такими напрямами, зокрема з впровадженням альтернативних (відновлюваних) джерел енергії:
для суб’єктів малого підприємництва:
- вирощування сільськогосподарських культур в оранжереях та теплицях;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв, організація виробництва замкнутого циклу);
- виробництво харчових продуктів;
- деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів тощо);
- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;
- ветеринарна діяльність;
- виробництво продукції легкої промисловості.

Для суб’єктів малого і середнього підприємництва:
- машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
- виробництво неметалевої мінеральної продукції (перероблення матеріалів мінерального походження);
- освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів, розвиток цифрових та  інформаційних технологій.

Проєктів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів.
Право на одержання компенсації мають позичальники, які за сукупністю:
1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області в установленому законодавством України порядку;
2) реалізують проєкти, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку області та умовами яких передбачаються:
- машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);
- вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);
- виробництво будівельних матеріалів;
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
- надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;
- надання медичних послуг населенню;
- впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження; 
- освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів.
3) залучили в банківських установах кредити на:
- придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;
- модернізацію технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва.

Умови проведення конкурсних відборів, перелік документів, що подаються для участі у них та інша інформація розміщені на офіційному сайті Донецької облдержадміністрації у розділі “Економіка” - “Малий та середній бізнес” - “Фінансова підтримка суб'єктів МСБ”.
Строк подання заяв із відповідними документами до 31 серпня 2021 року.
Документи приймаються щоденно (крім суботи та неділі) з 9-00 до 15-00, перерва з 12-00 до 13-00, за адресою: м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 6, каб.412, департамент економіки облдержадміністрації.
Орієнтовна дата проведення конкурсного відбору - 29 вересня 2021 року.
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner