Щодо затвердження нової форми звітності № 4-ПН

 

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.03.2021 № 563 затверджено нову форму звітності № 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" та Порядок її подання.
Форму № 4-ПН заповнюють підприємства, установи та організації у випадку запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у т.ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату працівників.
Зазначену форму подають не пізніже ніж за два місяця до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців) центрам зайнятості за місцем провадження їх господарської діяльності. 
Інформація подається в електронному (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підпису керівника або особи, відповідальної за подання інформації). 
 

Прес Центр
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner