До уваги інститутів громадянського суспільства

 

Повідомлення про проведення установчих зборів

11.03.2021 року о 13.00 в музичній вітальні ЦКД м. Лиман (вул. Незалежності, 17, 2 поверх) відбудуться установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради (далі Установчі збори).

Мета: забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

До участі в Установчих зборах запрошуються представники інститутів громадянського суспільства (громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України).

Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи (вул. Незалежності, 46, приміщення виконавчого комітету міської ради, 2 поверх, кабінет № 207,) подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (форма додається);

  •  копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

  • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільцем бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

  •  інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності);

- відомості про місце знаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Заяви на участь в Установчих зборах приймаються до 9 лютого 2021 року.

Склад

ініціативної групи з підготовки установчих зборів

по формуванню складу Громадської ради при виконавчому

комітеті Лиманської міської ради

 

Погорелов Олександр Володимирович

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради, голова Ініціативної групи

Воскобойніков Денис Євгенович

Голова Громадської організації “Співдружність Лиману”, заступник голови Ініціативної групи

Арматова Вікторія Сергіївна

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики секретар Ініціативної групи

Члени ініціативної групи

Воронов Антон Ігорович

Голова громадської організації «Учасників бойових дій в Донецькій області»

Звєрева Наталія Іванівна

Голова громадської організації «Громадська ініціатива — МИ»

Шуляченко Ірина Олексіївна

Начальник юридичного відділу міської ради

 

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах та внесені інститутами громадянського суспільства.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Відповідальна особа: Погорелов Олександр Володимирович – керуючий справами виконавчого комітету міської ради,

Довідки за тел. 4-18-44, 4-11-10 email: vnutrpolitliman@gmail.com

Прес Центр
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner