До уваги батьків дітей! Актуальна інформація про оздоровлення дітей у 2020 році!

 

Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради повідомляє про можливість отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей в комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (м.Святогірськ).  Графік запланованих змін у 2020 році:
18.09.2020-08.10.2020
11.10.2020-31.10.2020
03.11.2020-23.11.2020
26.11.2020-16.12.2020
Прийом заяв про намір оздоровлення дітей :
•    від батьків дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 
•    та батьків дітей, які виховуються в сім’ях. 
Якщо є бажання оздоровити дітей у 2020 році в КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини», звертайтеся до управління соціального захисту населення Лиманської міської ради.
За рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що пільгова путівка за бюджетні кошти не надавалась їй у поточному році.
До дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, відносяться:
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ;
діти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи ;
діти, які проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення ;
діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутностімедичнихпротипоказань) ;
діти з багатодітнихсімей ;
діти з малозабезпеченихсімей ;
діти, якіперебувають на диспансерному обліку;
талановиті та обдарованідіти;
діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;
діти- відмінники навчання ;
діти – лідери дитячих громадських організацій ;
діти працівників агропромислового комплексу та соціальноїсфери села;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер в наслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 
діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; 
діти, якіпостраждали в наслідокстихійного лиха, техногеннихаварій, катастроф;
діти, яківзяті на облік службами у справахдітей як такі, щоперебувають у складнихжиттєвихобставинах; 
діти, якіпостраждали в наслідокЧорнобильськоїкатастрофи; 
діти, якіпостраждали в наслідокстихійного лиха, техногеннихаварій, катастроф.
Батьки подають  до управління такі документи в оригіналах та копіях:
1) заяву про намір оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (у разі подання заяви за місцем проживання дитини, відмінним від зареєстрованого, одним із батьків (особою, яка їх замінює) дитини додатково надається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини про незабезпечення її путівкою).Заява заповнюється в управлінні соціального захисту населення Лиманської міської ради; 
2) копію свідоцтва про народження або паспорта дитини( у разі досягнення дитиною 14-річного віку);
3) копію паспорта одного із батьків дитини або особи, яка їх замінює (у разі надання копії паспорта з безконтактним електронним носієм додатково надається копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (за наявності); 
4) копію облікової картки платника податків (за винятком фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
5) згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
6) довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування, або довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;
7) для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, крім документів, зазначених у пунктах 1-6, подаються документи, які підтверджують статус:
для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - копія посвідчення учасника бойових дій, що видане одному з батьків;
для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
для дітей, які проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення - довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, або довідка про склад сім'ї, або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;
для дітей з інвалідністю,здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань) - копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії; 
для дітей з багатодітних сімей - копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;
для дітей з малозабезпечених сімей - копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
для дітей, які перебувають на диспансерному обліку - медична довідка встановленого зразка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;
для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад - копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;
для дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд - список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда; копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;
для відмінників навчання - копії табелів успішності учня/учениці, отриманих за останній навчальний рік; 
для дітей - лідерів дитячих громадських організацій - клопотання керівного органу дитячої громадської організації або адміністрації навчального закладу;
для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села - довідка з місця роботи одного з батьків, який працює в сфері агропромислового комплексу та соціальній сфері села;
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф - копія документу, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.
Вікова категорія дітей - від 7 до 18 років.
За додатковою інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман, вул. Лесі Українки, 20а,кабінет №1, стіл №1,  тел.4-16-99.

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner