Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Лиманської об’єднаної територіальної громади

 

На виконання рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 20.09.2017 №311, п.5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», виконавчий комітет Лиманської міської ради, в особі Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради, повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Лиманської ОТГ щодо будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком:
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу
1.1. Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Лиманської міської ради, в особі Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради
1.2. Місцезнаходження: 84400, м. Лиман, вул.Незалежності,46, 3-й поверх, кабінет №302, тел.. (06261)4-18-57, 4-13-68
2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Муравльова О.М. – заступник міського голови, тел. (06261) 4-18-57, вул.Незалежності,46, каб.№302
Соляник Ю.С. – головний спеціаліст відділу ЖКГ виконавчого комітету Лиманської міської ради, тел. (06261) 4-13-68, вул.Незалежності,46, каб.№302
3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків)
3.1 Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території)
3.2 Об’єкти конкурсу:
- пров.Бригадний, 2,3,7а,11
- вул.Ів.Лейко, 1а,2,2а,3,4,5,6,8,10,10а,12,13,15,16,17,18,20,25
- вул.Студентська (Крупська), 1,2,3,11,12,14,15,16
- вул.Привокзальна (Кірова),1,2,3,3а,5,6,10а,17,19,21,23,32,33,38
- пр..Гагаріна,1а,3,4,4а,5,7-7а
- пров.Матросова,1,2,3,5
- вул.Матросова,1а,1б,2а,36,38,39,40,49
- вул.Деповська (Вєдя), 1,4,3,6,8,10,14,16,17,26
- вул.Нова,3,7
- вул.Слов’янська,1,3,5
- пр.Щасливий (Терешкової),1,3,5,7,8,10,11,12
- пров.Робочий,9,2
- вул.Переїздна,1а,2а,3б
- вул.Правда,3,5
- вул.К.Гасієва(Чапаєва),1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15а,16,17,18,19,20а,24,24а,25, 28,29,30,31,31а,37а,39,39а,40,41,43,44
- вул.Лесі Українки (Октябрьська), 2,6,8
- пров.Лесі Українки (Октябрьський), 7,8,9
- вул.Пушкіна, 1а,2а,5а,6а,7а,8а,9а
- пров.Восточний, 2,4,6
- вул.Театральна, 1,2,3
- вул.Комунальна, 5а,6а,13,18
- вул.Грушевського (Свердлова), 1,3
- пров.Грушевського (Свердлова),22а,22б,24,26
- пров.Привокзальний (Кірова), 2,3,4,5,5а,6
- вул.Тельмана, 2,4а
- вул.Головна (50 років Жовтня), 49,76
- вул.Курортна, 1а
- вул.Мічуріна, 32
- ст.Святогірск, вул.Привокзальна, 32,36,38
- с.Щурове, вул.Соборна, 1,2
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій
4.1. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями і бальною системою:

Критерій

Бали

Ціна послуги визначається відповідно до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком

Максимальна кількість балів – 50 балів.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимальна кількість балів – 15 балів

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців

Максимальна кількість балів – 15 балів

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимальна кількість балів – 10 балів

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимальна кількість балів – 10 балів

Максимальна кількість балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.
У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.
5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання
5.1. Для участі в конкурсі його учасники подають заяву, в якій зазначають:

- фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), згоду на обробку персональних даних?
- юридичні особи –  повне найменування, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
5.2. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсних пропозицій, для їх оцінювання:
- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;
- засвідчена учасником конкурсу копія статуту чи іншого установчого документа відповідно до закону для юридичної особи – учасника конкурсу;
- оригінал витягу з ЄДР, що містить повну інформацію за всім переліком доступних відомостей ЄДР, зокрема, підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері обслуговування будинків і територій/управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- оригінал довідки уповноваженого органу Державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку, про відсутність заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджує спроможність учасника виконувати роботи, які входять до визначеного конкурсною документацією переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком (зазначається кількість відповідних виробничих, адміністративних та інших приміщень, вантажних та спеціалізованих транспортних засобів, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентарю тощо, які належать учаснику конкурсу; їх основні характеристики; речове право, на підставі якого вони належать учаснику конкурсу, тощо);
- розрахунок кількості персоналу (у тому числі адміністративного, технічного тощо), що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід, достатнього для обслуговування всіх будинків об’єкту конкурсу згідно з встановленими нормативами;
- проведені відповідно до чинного законодавства розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок об’єкту конкурсу окремо 
- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з додаванням завірених учасником конкурсу копій відповідних договорів та первинних документів; 
- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію про юридичну та фактичну адресу, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). 
5.3 Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу,окремо.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.
Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої особи учасника конкурсу та рекомендовано відбиток печатки учасника конкурсу (за наявності).
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Внесення змін (доповнень) до конкурсної пропозиції здійснюється в такому ж порядку, як і подача конкурсної пропозиції.
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, номер та назва об’єкта конкурсу, найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу, його місцезнаходження (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу 84400, м.Лиман, вул.Незалежності,46 ІІІ поверх, каб.№302
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 16:00 02.01.2020 року
7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями
Місце: Виконавчий комітет Лиманської міської ради, 84400, м. Лиман, вул. Незалежності, 46 (зал засідань)
Дата та час: 03.01.2020 року, 10:00 годин.
Примітка: договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа.
Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися (коригуватися) після його підписання.

 

 

 

 

 

 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner