Порядок використання коштів обласного бюджету

 

Згідно Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації №447/5-19 від 25.04.2019 р. розроблено, затверджено  та діє  «Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування  вартості придбаних установок індивідуального доїння молока»
Умови  надання часткового відшкодування вартості придбаних установок:
1. Право на часткове відшкодування вартості установки мають  особисті селянські господарства (ОСГ), які є обов’язково членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та утримують 2 та більше корів.
2. ОСГ –особисте селянське господарство  має право на часткове відшкодування  вартості лише однієї установки один раз протягом дії Програми.
3. Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки , що придбана протягом    2018-2020 років, та не може перевищувати 15000 гривень.
4. Право на часткове відшкодування  вартості установок не мають ОСГ,які :
-подали  завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням часткового відшкодування вартості установок;
-отримували протягом останніх двох років або отримують аналогічну підтримку (відшкодування,компенсацію) з інших бюджетів;
-якщо є заборгованість або прострочені  боргові  зобов’язання  за кредитами,в  банківській установі,в якій відкрито рахунок.
5. ОСГ, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості придбаної  установки подають до Комісії  такі документи:
1) заяву про надання часткового відшкодування;
2) копії паспортів великої рогатої худоби;
3) копії платіжних документів, підтверджуючих придбання установки;
4) копії  технічної документації на установку та гарантійного талону;
5) копії паспорту громадянина України
6) ідентифікаційний код;
7) згоду на обробку персональних даних;
8)  довідку про банківські реквізити,видану банківською установою,в якій відкрито розрахунковий рахунок;
9) довідку ,видану банківською установою,в якій  відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;
10) письмове зобов’язання повернути відшкодування  у разі невиконання вимог;
11) облікову картку об’єкта господарювання або витяг зі списку осіб,яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства,за формами затвердженими  наказом Державної служби статистики  №340 «Про затвердження  типових форм первинної облікової документації для сільських,селищних та міських рад»
12) письмову згоду усіх повнолітніх членів ОСГ на отримання відшкодування вартості установки.
6. Часткове відшкодування вартості установки надається на безоплатній та безповоротній основі.
7. ОСГ, яке отримало кошти обласного бюджету на часткове відшкодування установки,протягом двох років зобов’язано:
-утримувати чисельність поголів’я про ідентифікованого та зареєстрованого,наявного на дату подання документів;
-не відчужувати та не передавати у користування третім особам на будь яких умовах установку;
-щорічно до 01 січня протягом двох років надавати Головному розпоряднику  довідку про чисельність корів ідентифікованих та зареєстрованих за місцем здійснення діяльності ОСГ.
8. У разі зменшення чисельності поголів’я корів протягом двох наступних років з дня отримання часткового відшкодування , виявлення факту надання недостовірних відомостей на розгляд Комісії, ОСГ зобов’язано повернути до обласного бюджету кошти,що були одержані  у вигляді відшкодування  вартості установок.                                                                                                  

Відділ агропромислового розвитку Лиманської міської ради

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner