Лиманська міська рада Донецької області оголошує конкурс на придбання житла (квартир) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб:

 

Лот № 1 закупівля однієї однокімнатної квартири
Лот № 2 закупівля однієї двокімнатної квартири
Лот № 3 закупівля однієї трикімнатної квартири 
Учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надати особисто або поштою до відділу житлово-комунального господарства Лиманської міської ради за адресою: 84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, № 46, наступні документи:
1. Заява на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі із зазначенням:
- найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу (для юридичних осіб);
- ПІБ фізичної особи, її місце проживання, номера телефону, телефаксу (для фізичних осіб);
- цінова конкурсна пропозиція щодо квартири (перелік із визначенням характеристики квартири, ціни, адреси)
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
3. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
4. Копія паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
5. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
6. Інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;
7. Нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводилася державна реєстрація права власності на нерухоме майно (заява в установленій формі, копія технічного паспорта засвідчена в установленому порядку);
8. Документ що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;
9. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами;
10. Копія документа, що підтверджує повноваження керівника;
11. Протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності);
12. Довідка (оригінал), про відсутність осіб які зареєстровані в квартирі на час подання конкурсної пропозиції;
13. Довідка (оригінал) балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.
14. Довідки (оригінал) про відсутність заборгованості за комунальні послуги;
15. У разі, якщо на час продажу в квартири є зареєстровані малолітні діти, надається рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;
16. Незалежний звіт про вартість нерухомого майна (звіт про оцінку)  та висновок рецензента (оригінали);
17. Фотокартки квартири. 
18. За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.
Конкурсна пропозиція  подається у запечатаному вигляді, на конверті крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено: 
- напис «не відкривати до «09.08.2021 року », 
- повне найменування Учасника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу, наприклад: лот № 1, лот № 2.
- конверт засвідчується підписом.
Витрати пов'язані з оформленням  договору купівлі-продажу покладаються на учасника конкурсу, якого буде визнано переможцем.
Документи приймаються до 06.08.2021 року включно, у запечатаному вигляді.
Конкурс відбудеться 09.08.2021 року в будівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 4-14-38, 4-13-68 або за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46, кабінет 302.
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner