Соціальний супровід при працевлаштуванні за підходом кейс-менеджменту.

Сучасний ринок праці характеризується наявністю комплексу проблем, серед яких: зростання пропозиції робочої сили та скорочення попиту на неї, брак робочих місць для висококваліфікованих працівників, низький рівень заробітної плати, поширення тіньової зайнятості населення, збільшення кількості робочої сили старших вікових груп.
Близько 40% клієнтів центру зайнятості є мало конкурентні на ринку праці групи населення.
У зв’язку з цим, перед Державною службою зайнятості постало завдання щодо застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.
Однією з таких послуг є соціальний супровід при працевлаштуванні, що здійснюється за підходом кейс-менеджмент.
Індивідуальна робота за підходом кейс-менеджмент передбачає тісну взаємодію фахівців центру зайнятості з безробітною особою, під час якої відбувається оцінка ситуації, розробляється індивідуальний план роботи, надається допомога у розв’язанні особистих та соціальних проблем, які заважають працевлаштуванню, шляхом залучення інших організацій та фахівців до надання необхідних послуг.

Прес Центр
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner