Оголошується конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

Інформація Лиманської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавця послуг  з виконання робіт із землеустрою
Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку двох проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування.
Данні про земельні ділянки: земельні ділянки не сформовані, знаходяться в межах населених пунктів.
Кадастрові номери: відсутні
Місце розташування:
1) по вулиці Державній, 115, смт. Дробишеве;
2) по провулку Гутченка, с. Шандриголове.
Орієнтовний розмір земельних ділянок:
1) 0,6500 га;
2) 0,2000 га.
Цільове призначення:
1) для обслуговування нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини;
2) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.
Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Конкурсна пропозиція претендентів подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс: заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою; копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи — підприємця); згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); копія ліцензії; копії кваліфікаційних сертифікатів; проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою.
Строк подання конкурсної документації: конкурсна документація подається до Відділу земельних відносин Лиманської міської ради за адресою: 84400, Донецька область,  м.  Лиман, вул. Незалежності 46, до 16 листопада 2018 року (включно) з моменту опублікування даної інформації. Поштова адреса, за якою подаються документи: 84400, Донецька область, м.  Лиман, вул. Незалежноті, 46 (відділ земельних відносин). Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 23 листопада 2018 року об 10.00 у виконавчому комітеті Лиманської міської ради за адресою: 84400, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46. Телефон для довідок (06261) 4-24-46.

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner