Виконком міської ради продовжує інформувати мешканців багатоповерхових будинків м. Лиман щодо створення ОСББ.


В Україні налічується 27 тисяч об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Наразі в Україні діє не лише оновлене законодавство ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 № 2866-III. , а й державні та муніципальні програми підтримки ОСББ, які полягають у кредитуванні ОСББ та впровадженні енергоефективних технологій на грантовій основі.
Що стосується нашого міста:
На сьогодні по місту Лиман на балансі КП “Лиманська служба єдиного замовника” значиться 237 багатоповерховий будинків, згідно Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» до міської ради надійшло 41 протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків із визначенням управителем будинку (із них 40 протоколів - визначили управителем КП “Лиманська СЄЗ”, 1 протокол - створення ОСББ). Із іншими багатоповерховими будинками, які не визначилися щодо форми управлінням майном до зазначеного терміну, виконавчий орган місцевої влади на конкурсній основі визначів  управителя і це КП “Лиманська СЄЗ”.Але незалежно від цього кожен багатоповерховий будинок має право і зараз створити ОСББ.
Так, в м. Лиман створено 4 ОСББ ( з них 1- кооператив) з 237 багатоповерхових будинків
Місцева влада  також  підтримує розвиток створення ОСББ в м. Лиман.
В 2017 році з місцевого бюджету було виділено 343 тис. грн на кап. ремонт покрівлі будинку ОСББ “Тепла Оселя Лиман” по вул. Гасієва 20
Була розроблена та затверджена Програма “Теплий дім”, Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на 2018-2019 роки, також розробляється програма соцеконом розвитку де планується підтримка ОСББ  в сумі близько 1 млн грн до 2020р
Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – справа нелегка, але в кінцевому результаті,  може принести хороші результати
Питання майбутнього — поява в нашому місті об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), дійсно дуже багатогранне.  Втім, слід зауважити: «Всі плітки, домисли, з’являються від незнання.” Якщо люди не розуміють, що це таке, як воно працює, яка відповідальність, то, зрозуміло, їм буде страшно. Тому на сьогодні  проводяться зустрічі, щоб люди розуміли, що їм потрібно робити, куди йти, як створювати ОСББ., розробляється програма підтримки розвитку ОСББ. Але, найголовніше, має прийти розуміння того, що власність закінчується не на порозі  вашої квартири, а ви є співвласниками всього будинку. Все це спільне, його треба доглядати. Повинні з’явитися активні жителі безпосередньо в будинку, які готові взяти на себе цю відповідальність та міська влада завжди готова допомогти  мешканцям , які бажають створити ОСББ та у відділі ЖКГ ви можете отримати всю необхідну інформацію.

Найчастіші питання, які мешканці задають при зустрічах:
Які права мають члени ОСББ?
Згідно ст. 6 ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», а також ст. 14 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» члени ОСМД мають право:
•обирати і бути обраними в органи правління
•отримувати дані про діяльність ОСББ (в т.ч. фінансову)
•брати участь в управлінні ОСМД (в рамках законодавства і статуту об’єднання)
•знайомитися з протоколами загальних зборів і листами опитування
•вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання правил добросусідства
•безперешкодно користуватися спільним майном будинку (з урахуванням законних обмежень)
•отримувати інформацію про стан будинку, умови його утримання і експлуатації, витрати на утримання спільного майна та надходження, отримані від його використання
Порядок реалізації прав співвласників визначається законом і не повинен порушувати права інших власників. Спори між членами ОСББ вирішуються за згодою сторін або в суді.
Що входить в обов’язки членів ОСББ?
•дотримуватися Статуту ОСББ
•виконувати рішення статутних органів
•своєчасно оплачувати внески і платежі по ЖКГ
•відшкодовувати збитки, завдані іншим співвласникам
•дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм
•дотримуватися чистоти в будинку і на прибудинковій території
•використовувати приміщення за призначенням, забезпечувати їх збереження
•інформувати органи управління ОСББ (ОСМД) про пошкодження в будинку
•запобігати порушенням законних прав та інтересів інших співвласників
•проводити реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонт будинку

Які можуть бути джерела доходу у ОСББ?
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», основні кошти ОСББ може отримувати від (список джерел фінансування ОСББ):
•субсидій та пільг
•кредитних і позикових коштів
•внесків і платежів співвласників
•господарської діяльності товариства
•добровільних майнових (грошових) внесків фізичних і юридичних осіб
•здачі в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна будинку
•капіталовкладень власників, зібраних на оплату витрат по організації ОСББ

За якими тарифами члени ОСББ оплачують комунальні послуги?
Члени ОСББ самостійно визначають порядок обслуговування будинку, вибирають обслуговуючу компанію і формують тарифи (членські внески) на утримання будинку і прибудинкової території.

Чи потрібна згода ОСББ на здачу квартири в оренду?
Власники квартир або нежитлових приміщень в будинку, в якому створено ОСББ, мають право розпоряджатися власним майном на свій розсуд (продавати, здавати в оренду тощо) і без згоди об’єднання. При цьому на власника покладено обов’язок проінформувати покупця або орендаря про те, що дане приміщення є складовою частиною будинку, в якому створено ОСББ, ознайомити зі статутом об’єднання, його правами і обов’язками.
Як використовуються гроші, отримані за оренду приміщень ОСББ?
Фінансові надходження, отримані від здачі в оренду об’єктів спільної власності, повинні бути спрямовані на утримання і експлуатацію будинку, формування резервного фонду на капітальний ремонт або зменшення комунальних платежів. Будь-який розподіл доходів між членами ОСББ не допустимий, оскільки перетворює об’єднання в комерційну організацію.
Хто і яким чином керує ОСББ?
 
Згідно із законодавством, вищим керівним органом об’єднання є загальні збори співвласників багатоквартирного будинку. Скликаються і проводяться вони не рідше одного разу на рік, а їх рішення є обов’язковим для всіх членів ОСББ (оскаржується в судовому порядку).
Які питання вирішуються на загальних зборах ОСББ?
Відповідно до статті 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», до виключної компетенції загальних зборів членів ОСББ відноситься наступне:
•обрання (переобрання) членів правління
•затвердження кошторису, балансу та річного звіту
•прийняття рішень про проведення будівельних та ремонтних робіт
•затвердження статуту об’єднання, а також внесення до нього змін
•обрання (відкликання) керівника, затвердження та зміна умов договору з ним
•питання про використання загального майна (в тому числі визначення обмежень)
•визначення заохочення голови і членів правління (в тому числі матеріального)
•встановлення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників будинку
•попереднє узгодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує ліміт статуту, договорів щодо цінних паперів, майнових прав
Які повноваження має правління ОСББ?
Правління об’єднання — виконавчий орган, який обирається загальними зборами співвласників будинку для керівництва поточною діяльністю ОСББ. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількість і терміни обрання встановлюються загальними зборами.
У компетенції правління:
•розпорядження коштами об’єднання
•призначення письмового опитування співвласників
•ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності
•підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту
•скликання загальних зборів співвласників або зборів представників
•укладання договорів на виконання робіт і надання послуг, нагляд за їх виконанням
•здійснення контролю за своєчасною сплатою внесків та платежів, стягнення боргів
Важливо! Список повноважень правління ОСББ може бути розширений за рішенням загальних зборів.
Хто може стати Головою правління ОСББ?
Відповідно до законодавства Головою правління ОСББ може бути тільки співвласник будинку, який обирається зі складу членів правління. У його компетенцію входить:
•видання наказів і розпоряджень
•візування платіжних документів
•розпорядження коштами об’єднання
•укладення договорів в інтересах ОСББ
•організація та контроль за діяльністю правління ОСББ
•підписання статистичної та фінансової звітності, позовних заяв, претензій
Зверніть увагу! Голова правління може виконувати свої функції на платній основі, або на громадських засадах (безкоштовно). Розмір гонорару встановлюється на загальних зборах.
Чи можна застрахувати спільне майно ОСББ?
Страхування загального майна ОСББ від будь-яких видів ризику та прямих збитків здійснюється в порядку, передбаченому статутом об’єднання. При виникненні страхового випадку, страхова сума виплачується об’єднанню або довіреному представникові ОСББ, для подальшого використання в інтересах співвласників (в першу чергу — на відновлення і ремонт).
Як ліквідувати ОСББ і повернути гроші?
Згідно норм ст. 28 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» діяльність ОСББ припиняється з дня внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Скасування об’єднання проводиться у разі:
•придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку
•прийняття судом рішення про анулювання об’єднання ОСББ
•прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання
При ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками багатоквартирного будинку. При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед ОСББ відповідно до статуту об’єднання.
Хто такий управитель ОСББ і як він обирається?
Управитель (керуюча компанія) — фізична особа-підприємець або приватна фірма, чиєю основною діяльністю є посередництво між власниками житла і фізичними та юридичними особами, які надають комунальні послуги. До компетенції керуючого ОСББ входить підбір постачальників послуг і укладення з ними відповідних договорів підряду (подача холодної і гарячої води, електроенергії, газу та опалення, вивезення сміття, прибирання прибудинкової території, проведення будівельних та ремонтних робіт). Оплата за надані послуги та роботу керуючого стягується з власників житла у вигляді іменних платіжок.
Як розірвати договір ОСББ  з керуючою компанією?
Завдяки прийняттю ЗУ «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» процедура дострокового розірвання договору з керуючою компанією була змінена. Тепер співвласники багатоквартирного будинку мають право розірвати договір з управителем в будь-який час. Нагадаємо, що попередня редакція закону не передбачала можливості розірвання контракту до закінчення терміну його дії.
У разі прийняття рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком (тобто створенні ОСББ) або виборі іншого керуючого, співвласники, не пізніше ніж за два місяці до дня розірвання договору, повинні повідомити призначеного їм на конкурсній основі керуючого.
ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БУДЬ-ЯКІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСББ,
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:т.4-13-68 або звертайтесь до відділу ЖКГ виконавчого комітету Лиманської міської ради каб 302. Ми готові до зустрічі з мешканцями багатоповерхових будинків.

 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner