До уваги населення - власників корів!

 

Згідно Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 25.04.2019 р. №447/5-19  розроблено , затверджено  та діє  Порядок використання коштів обласного бюджету,передбачених для часткового відшкодування  вартості придбаних установок індивідуального доїння молока.
Умови  надання часткового відшкодування вартості придбаних установок:
1.Право на часткове відшкодування вартості установки мають  особисті селянські господарства (ОСГ),які є обов’язково членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та утримують 2 та більше корів.
2.ОСГ –особисте селянське господарство  має право на часткове відшкодування  вартості лише однієї установки один раз протягом дії Програми.
3.Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки , що придбана протягом    2018-2020 років, та не може перевищувати 15000 гривень.
4.Право на часткове відшкодування  вартості установок не мають ОСГ,які :
-подали  завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням часткового відшкодування вартості установок;
-отримували протягом останніх двох років або отримують аналогічну підтримку (відшкодування,компенсацію) з інших бюджетів;
-якщо є заборгованість або прострочені  боргові  зобов’язання  за кредитами,в  банківській установі,в якій відкрито рахунок.
5.ОСГ,які мають намір отримати часткове відшкодування вартості придбаної  установки подають до Комісії  такі документи:
1) заяву про надання часткового відшкодування;
2) копії паспортів великої рогатої худоби;
3) копії платіжних документів, підтверджуючих придбання установки;
4) копії  технічної документації на установку та гарантійного талону;
5) копії паспорту громадянина України
6) ідентифікаційний код;
7) згоду на обробку персональних даних;
8) довідку про банківські реквізити,видану банківською установою,в якій відкрито розрахунковий рахунок;
9) довідку ,видану банківською установою,в якій  відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;
10) письмове зобов’язання повернути відшкодування  у разі невиконання вимог;
11) облікову картку об’єкта господарювання або витяг зі списку осіб,яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства,за формами затвердженими  наказом Державної служби статистики  №340 «Про затвердження  типових форм первинної облікової документації для сільських,селищних та міських рад»
12) письмову згоду усіх повнолітніх членів ОСГ на отримання відшкодування вартості установки.
6.Часткове відшкодування вартості установки надається на безоплатній та безповоротній основі.
7.ОСГ,яке отримало кошти обласного бюджету на часткове відшкодування установки,протягом двох років зобов’язано:
- утримувати чисельність поголів’я про ідентифікованого та зареєстрованого,наявного на дату подання документів;
- не відчужувати та не передавати у користування третім особам на будь яких умовах установку; 
- щорічно до 01 січня протягом двох років надавати Головному розпоряднику  довідку про чисельність корів ідентифікованих та зареєстрованих за місцем здійснення діяльності ОСГ.
8. У разі зменшення чисельності поголів’я корів протягом двох наступних років з дня отримання часткового відшкодування , виявлення факту надання недостовірних відомостей на розгляд Комісії,ОСГ зобов’язано повернути до обласного бюджету кошти,що були одержані  у вигляді відшкодування  вартості установок.                                                                                                  
Заяви та документи від претендентів приймаються  секретарем Комісії  в приміщенні департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації за адресою                       м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 20, третій поверх,  кімната № 41,   за графіком  понеділок-четвер с 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 17-00 годин, п’ятниця з 10-00 до 13-00. Контактний телефон для отримання додаткової інформації  (06264)20-120,20-121.
Комісія на даний час працює та приймає заяви та документи від претендентів  до 05.08.2019р.
Засідання комісії відбудеться 14.08.2019р. за адресою м. Краматорськ  бульвар Машинобудівників, 20,  3-й поверх,  кімната №12.
 

Затверджено порядок  використання коштів   обласного бюджету, передбачених на формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання  фінансової підтримки на придбання обладнання для  прийому   та охолодження  молока (Розпорядження голови Донецької  облдержадміністрації №555/5-19 від 03 червня 2019р.)
1. Фінансова підтримка  надається   новоствореним сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК). Новоствореним вважається  СОК, державна реєстрація якого відбулась  після 01 січня 2018року.
2. Обсяг фінансової підтримки одному СОКу за рахунок коштів обласного бюджету дорівнює 75% вартості обладнання для прийому та охолодження молока,яке планується придбати,але не може перевищувати 500 тис.гривень без урахування ПДВ.
3. Право на фінансову підтримку мають усі новостворені СОКи:
- які здійснюють діяльність  на підконтрольній українській владі  території Донецької області;
- членами яких є фізичні особи – власники  корів, юридичні особи-виробники сільськогосподарської продукції  молочного напрямку.
4. Підтримка не надається  СОКам, які :
- мають засновників, що не відповідають вимогам для малих та середніх підприємств за показниками  на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному;
- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за фінансовою підтримкою;
- визнані банкрутами  або щодо яких порушено справу банкрутство;
- перебувають у стадії припинення;
- мають заборгованість або прострочені  боргові  платежі за кредитами,а також заборгованість із сплати податків,зборів;
- отримують фінансову підтримку з обласного бюджету, строк надання якої не закінчився;
- отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел перевищує за будь який трирічний період суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом,що діяв на останній день фінансового року.
5. СОК має право на фінансову підтримку,що надається за рахунок коштів обласного бюджету, лише один раз протягом строку дії   Програми.
6. Фінансова підтримка надається в межах асигнувань,передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.
СОКи, які бажають взяти участь у відборі, протягом строку, подають до Комісії такі документи :
1) заяву про участь у відборі для отримання коштів обласного бюджету шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока;
2) перелік обладнання  для прийому та охолодження  молока ,яке планується придбати  СОКом  за рахунок фінансової підтримки із зазначенням його вартості;
3) довідки про банківські реквізити ,видану банківською установою,в якій відкрито рахунок СОКа;
4) довідку банку про відсутність прострочених боргових зобов’язань за кредитами;
5) копію статуту СОКа,завірену в установленому порядку;
6) письмове зобов’язання щодо повернення коштів
Ознайомитися  з інформацією про початок роботи комісії,умови надання компенсації можна на офіційних  веб-сторінках  Донецької обласної адміністрації  та департаменту агропромислового комплексу  та розвитку сільських територій  облдержадміністрації  за посиланням:
https://dn.gov.ua/ua/nevs/ogoloshennya-pro-pochatok-roboti-komisiyi-viznachennya-osobistih-selyanskih-gospodarstv-yakim-nadayeysya-chastkove-vidshkoduvannya-vartosti-ustanovki-individualnogo-doyinnya-moloka;
https://agro.dn.gov.ua/ogoloshennya-pro-pochatok-roboti-komisiyi-viznachennya-osobistih-selyanskih-gospodarstv-yakim-nadayeysya-chastkove-vidshkoduvannya-vartosti-ustanovki-individualnogo-doyinnya-moloka/


Відділ агропромислового розвитку Лиманської міської ради
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner