Пилипенко
Тетяна Вікторівна

начальник фінансового управління Лиманської міської ради

Основні напрямки діяльности: Забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової політики, політики у сфері внутрішнього фінансового та бюджетного контролю на території міста. Забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку міста. Розробка в установленому порядку проекту бюджету міста та міського бюджету на відповідний бюджетний рік, прогнозних показників місцевих бюджетів, організація роботи по складанню та виконанню місцевих бюджетів, координація діяльності учасників бюджетного процесу. Здійснення своєчасного фінансування видатків міського бюджету. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. Забезпечення комплексного моніторингу бюджетного процесу в місті. Розробка показників міжбюджетних відносин у місті. Участь у розробці цільових програм фінансування. Здійснення методичного керівництва з питань складання та виконання місцевих бюджетів. Розробка, відпрацювання та погодження проектів рішень міської ради , виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, які належать до його компетенції. Взаємодія з засобами масової інформації та громадськістю с метою дотримання принципів публічності та прозорості бюджетного процесу в місті. Розгляд звернення громадян, підприємств, установ і організацій у межах своєї компетенції. Здійснення на основі та на виконання Конституції України, інших законодавчих та нормативних документів, інших функцій.


Сторінка в стадії наповнення
Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner