Лиманський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Адреса

84400, Донецька область, м. Лиман, вул. Підлісна, 48


Телефон

(06261)4-14-88, (06261)4-16-92

Email

krlzentrdi@ukr.net

Дидектор центру - Сироватська Ірина Леонідівна

Графік роботи Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Графік проведення телефонного зв’язку з населенням « Пряма лінія» адміністрацією Лиманського центру соціальної реабілітаціі дітей-інвалідів на 2018  рік

Сироватська Ірина Леонідівна - директор: перший вівторок кожного місяця
Теліус Олена Миколаївна - головний бухгалтер: перший четвер кожного місяця

«Пряма лінія» проводиться у приміщенні Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів з 13-00 до 15-00 за телефоном 4-15-92, 4-14-88
   
У Лиманському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів з понеділка  по четвер з 15.00 до 16.00 та в п’ятницю  з 14.00 до 14.45   за  телефонами  4-15-92 та 4-14-88 функціонує «Телефон довіри»  для надання громадянам інформаційно-консультативної  у вирішенні порушених ними питань.
 
Графік особистого прийому громадян адміністрацією Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2018 рік

Сироватська Ірина Леонідівна - директор: кожного понеділку та середи

Особистий прийом здійснюється у приміщенні Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою:  вул. Підлісна, б. № 48, м.  Лиман, Донецької області.

Мета діяльності Центру – дати можливість дітям з фізичними та інтелектуальними вадами перебороти труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково інтегрувати в життя суспільства; дати можливість батькам реально усвідомити суть проблем дітей, допомогти їм оволодіти методикою індивідуального навчання дитини; допомогти батькам бути активними учасниками виконання індивідуального сімейного плану, навчити їх працювати з дитиною вдома, довести, що діти-інваліди можуть подолати, або зменшити, свої вади, що вони можуть жити і навчатись в колективі ровесників

Завдання Центру:

· створення умов для всебічного розвитку, засвоєння знань , умінь і навичок , з метою підготовки дітей до придбання дошкільної освіти з подальшим засвоєнням базової і повної середньої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів;

· підготовка батьків до продовження реабілітаційного процесу за межами Центру , соціально-педагогічний патронат таких сімей;

· надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини -інваліда;

· надання дітям- інвалідам комплексної соціальної , психологічної , педагогічної та інших видів реабілітації:

-відновлення або підвищення рівня соціальної адаптації дитини-інваліда;
- формування та розвиток культурно-гігієнічних навичок;
- поширювати навички з самообслуговування;
- розширяти кругозір дитини, знайомити з природою рідного краю;
- розвивати грубу або дрібну моторику;
- набування навичків міжособистісного спілкування;
- розвиток трудових навичок майбутньої професії (ознайомлення дітей з працею дорослих, з різними видами трудової діяльності);

-створення умов для розкриття внутрішнього потенціалу;

-допомога в подоланні та компенсації відхилень, що заважають розвитку дитини.

Пріоритетні принципи діяльності Центру :

своєчасність ;

безперервність ;

послідовність ;

доступність у наданні реабілітаційної допомоги дітям - інвалідам .

Основні напрямки реабілітаційного процесу в Центрі :

Комплексний реабілітаційний процес :

1 . Соціально- побутова реабілітація :

- Проведення первинного обстеження дитини-інвалідва щодо розвитку соціально-побутових навичок, визначення найрозвиненіших функцій для її орієнтації в навколишньому середовищі.

- Навчання дитини –інваліда самостійному орієнтуванню в навколишньому та побутовому середовищі.

-Навчання навичкам самообслуговування в побуті, користуванню побутовими приладами.

- Навчання навичкам побутової безпеки. Ведення господарства, приготування їжі, практичному рахуванню.

- Навчання навичкам пересування в навколишньому середовищі, безпечному користуванню засобами транспорту, умінню самостійно придбати прмислові та продовольчі товари, відвідувати громадські місця та інше.

2 . Педагогічна реабілітація :

-Формування особистих якостей дитини, значущих для його життєдіяльності, активної життєвої позиції, інтеграції в суспільство.

-Створення оптимальних умов для спілкування та дозвілля.

-Розвиток творчих та розумових здібностей.

-Логопедична корекція.

3 . Психологічна реабілітація

- Психологічна діагностика, визначення стану емоційно - вольової та інтелектуальної сфери;

-Відбудова та розвиток окремих інтелектуальних функцій (психомоторики, пам’яті, мислення і т. д.)

-Згладжування(ліквідація) локальних емоційних розладів(збудливість, тривога, страхи, емоційна нестійкість)

- Розвиток нахилів і здібностей, формування адекватної самооцінки

-Розвиток навичок креативності, самовираження.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавств,рішеннями виконавчого комітету Лиманської міської ради, розпорядженнями міського голови та Положенням про Лиманський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner