Інформація Лиманської міської ради Донецької області про проведення відбору виконавця з виконання робіт із землеустрою

 

1. Мета проведення послуг:
Виготовлення та погодження в установленому законом порядку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 
2. Данні про земельну ділянку:
Земельна ділянка комунальної власності Лиманської міської ради, межі визначені, ділянка сформована. 
Кадастровий номер: 1413300000:07:002:2331 
Місце розташування: м. Лиман, Донецької області 
Розмір земельної ділянки: 0,4000 га
3. Умови конкурсу:
- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об'єкта та дати проведення конкурсу.
- У конверті мають міститись підтверджувальні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Конкурсна пропозиція претендентів подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
- У разі участі одного учасника, конкурс вважається таким, що не відбувся.
- У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджувальних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
4. Перелік підтверджуваних документів, які подаються виконавцем:
Заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою; копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи — підприємця); згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); копія ліцензії; копії кваліфікаційних сертифікатів; проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
5. Строк подання документації: до 05 серпня 2019 року
6. Поштова адреса, за якою подаються документи: Донецька область, м. Лиман, вулиця Незалежності, 46, будівля міської ради, кабінет 404.
7. Контактні телефони:  4-24-46
8. Контактна особа: начальник відділу земельних відноси виконавчого комітету Лиманської міської ради Н.А. Красногрудь.

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner