У зв’язку з відкриттям у Лиманському МЦЗ комп’ютерного класу та запровадженням проведення семінарів з «Комп’ютерної грамотності»

 

оголошується відбір суб’єктів у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг.
Для участі у відборі навчальні заклади, починаючи з 8години 10.01.2019 до 16 години 21.01.2019 мають подати до Лиманського міського центру зайнятості (84404, м. Лиман, вул. І.Лейко 2) пропозиції про участь у відборі разом з документами, зазначеними в додатку 1 до цього оголошення.
Засідання комісії з відбору суб’єктів у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг відбудеться 24.01.2019 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Лиманського міського центру зайнятості (84404, м. Лиман, вул. І.Лейко 2) для проведення розкриття пропозицій надавачів послуг.
Критеріями прийнятності надавачів послуг – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, зазначених у додатку 1,  вартість наданих послуг, наявність працівників відповідної кваліфікації, досвід надання аналогічних послуг, ефективність, якість та термін надання послуг; програма за тематикою.
Документи, що подаються на розгляд комісії, мають бути належним чином оформлені (підписані керівником навчального закладу, копії - завірені в установленому порядку). Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою (за наявності) надавача послуг та надсилається або подається до Лиманського міського центру зайнятості з написом: "На конкурс надавачів інформаційно-консультаційних та  профорієнтаційних послуг»
Перелік тематик та/або напрямів послуг  за якими  передбачається організація інформаційно- консультаційних послуг - Семінари з комп’ютерної грамотності для безробітних громадян.
Прогнозована загальна чисельність слухачів з числа безробітних, які прослуховуватимуть семінари у 2019 році складає 50 осіб
Перелік документів , для участі у конкурсному відборі надавачів послуг:
-    копія виписки/витягу із Єдиного державного реєстру із зазначенням основного виду економічної діяльності - провадження інформаційної діяльності за відповідними напрямами;
-    цінова пропозиція з наданням проекту кошторису послуги;
-    інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з надання послуг;
-    наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг за аналогічними договорами з наданням копій цих договорів.
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner