Щодо заповнення та подання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість і працевлаштування громадян,що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

 

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці повинні дотримуватись квоти з працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та інформувати органи державної служби зайнятості відповідно до Порядку, який затверджено наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013р  N 271. Згідно з Порядком роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року, подають інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за формою, що затверджена додатком до Порядку.
Статтею 14 Закону України "Про зайнятість населення" визначено, що для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.  Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286 у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.
Відповідно до пункту 3 статті 14 Закону роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. 
Порядком визначено вичерпний перелік документів, необхідних для підтвердження належності громадян до зазначених категорій осіб, період дії цієї квоти та процедуру надання підприємствами, установами та організаціями центрам зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гаранти у сприянні працевлаштуванню. 
 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner