Отримання послуг в сфері державної реєстрації актів цивільного стану через ЦНАП


Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану є одними з обов’язкових для громадян і найактуальніших для їх інтеграції в центри надання адміністративгних послуг. Адже, наприклад, реєстрація народження дитини, шлюбу пов’язані з іншими адміністративними послугами, зокрема з реєстрацією місця проживання, отриманням /зміною паспортних документів, державною допомогою тощо.
Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 29.08.2018 № 2825/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2018 за № 979/, запровадження надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг здійснюватиметься з 01.10.2018, але не раніше впровадження доопрацьованого програмного забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян в промислову експлуатацію.
Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р надання послуг, передбачених пунктом 104 Переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану та через центри надання адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України «Про адміністративні послуги», в адміністративно-територіальних одиницях та за переліком таких послуг, що визначається Міністерством юстиції. Надання таких послуг здійснюється на основі узгоджених рішень між територіальними органами Міністерства юстиції та органами, якими утворено такі центри.
Вищезазначеним нормативним актом передбачено, що на території Донецької області послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через ЦНАПи будуть надаватися у м.Вугледар та Олександрвському  районі.
До переліку адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, які можуть надаватись через ЦНАПИ належать:
•    державна реєстрація народження;
•    державна реєстрація смерті;
•    державна реєстрація шлюбу;
•    державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;
•    державна реєстрація зміни імені;
•    внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
Отримання послуги здійснюється шляхом звернення заявника до ЦНАПу. У даному випадку важливою функцією адміністратора ЦНАПу є роз’яснення умов та порядку державної реєстрації, встановлення особи заявника.
Адміністратор центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян формує та реєструє заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.
Якщо документи, що подаються для державної реєстрації актів цивільного стану, складені іноземною мовою, до заяви обов’язково додаються переклад їх тексту українською мовою, а також копії паспортного документа іноземця, посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, засвідчені в установленому порядку.
У разі подання заяви про державну реєстрацію смерті до неї за наявності додаються паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства померлого, а також військово-облікові та пільгові документи.
У разі подання заяви та документів, необхідних для державної реєстрації шлюбу, до ЦНАПу адміністратор такого центру з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України, призначає з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та з урахуванням побажань наречених день та час державної реєстрації шлюбу.
Центр надання адміністративних послуг забезпечує передачу заяви та документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.
Заява про державну реєстрацію народження або смерті та документи, необхідні для такої державної реєстрації, передаються до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану в день звернення заявника або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом відділу.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану невідкладно в день отримання заяви від ЦНАПу обліковує її у відповідному журналі прийому заяв, де здійснює відмітку про подання такої заяви через центр надання адміністративних послуг.
Перебіг строку у разі подання заяви про державну реєстрацію актів цивільного стану через центр надання адміністративних послуг починається з дня реєстрації такої заяви адміністратором відповідного центру в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.
Державна реєстрація актів цивільного стану, видача відповідного свідоцтва та у випадках, передбачених цими Правилами, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до законодавства.
У разі подання документів через ЦНАПи отримання свідоцтва про народження, смерть, письмової відмови в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану, висновку про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені здійснюється в ЦНАПі, через який подано відповідну заяву.
ЦНАП забезпечує отримання відповідних документів не пізніше наступного робочого дня з дня державної реєстрації акту цивільного стану чи прийняття відділом державної реєстрації актів цивільного стану рішення про відмову в проведенні такої реєстрації або складання висновку про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені.

 

Підписка на розсилку
Розсилка матеріалів виконується за допомогою сервісу Google FeedBurner