Державна соціальна допомога

  Державні допомоги сім’ям з дітьми в 2013 році

 

ДОПОМОГА  У ЗВ”ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ 

Мають право вагітні жінки ( у тому числі  неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розмір допомоги становить 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, з розрахунку на місяць    з 01.01.2013р -  286,75грн;    з 01.12.2013р – 304,50 грн.

До заяви подаються:

-          документ, що посвідчує особу та копію;

-    довідка встановленого зразку видана лікувально-профілактичним закладом;

  Допомога призначається, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки в зв’язку з вагітності та пологами.

 

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ

НЕЮ 3-Х РІЧНОГО ВІКУ.

Мають право один з батьків дитини, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Допомога призначається з дня звернення, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами

 у розмірі, що дорівнює різниці  між  100% прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб

з 01.01.2012р –  1147,00грн;  01.12.2012р –  1218,00грн,

та середньомісячним сукупним доходом сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців але не менше, як 130грн / гарантований мінімальний розмір /

  До заяви   подаються:

  -   документ, що посвідчує особу та копію;

              -   копія свідоцтва про народження дитини;

             -   виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки ;

             -   копія трудової книжки матері (батька), яка здійснює догляд за дитиною;

    -   довідка з місця навчання для осіб, які навчаються;

 Для призначення допомоги , що перевищує мінімальний розмір , подається в установленому порядку довідка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий стан   / заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї / 

 

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ 

Допомога при народжені дітей , які народились після 31 грудня 2012р надається  у сумі

                        На першу дитину:

  кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму

  з січня 2013року — 29160,00грн ; з грудня — 30960,00грн

                        На другу дитину:

 кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму

  з січня 2013року — 58320,00грн ; з грудня — 61920,00грн

                        На третю та кожну наступну дитину:

 кратній 120,00 розмірам прожиткового мінімуму

  з січня 2013року — 116640,00грн ; з грудня — 123840,00грн

            Виплата допомоги здійснюється

одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народжені дитини   з січня 2013року — 9720,00грн ; з грудня — 10320,00,00грн

Решта суми допомоги 

- на  1 дитину  виплачується 

      протягом   24 місяців з січня 2013року — 810,00грн ; з грудня — 860,00грн

- на  2  дитину виплачується 

               протягом   48 місяців  з січня 2013року — 1012,50грн ; з грудня — 1075,00грн

         - на 3 та наступну дитину виплачується

протягом  72 місяців  з січня 2013року — 1485,00грн ; з грудня — 1576,66грн

 

            Допомога при народжені дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років , установленого на день народження дитини. 

     До заяви подаються:

-          документ, що посвідчує особу та копію;

-          копія свідоцтва про народження дитини;

-          довідка видана органами реєстрації актів цивільного стану для призначення  допомоги при народженні дитини. Особи, які звертаються за призначенням допомоги другої або наступних дітей , подають  довідку про склад сім’ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини , яка враховується при визначені розміру.

Допомога призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців з дня народження дитини.

 

ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕНІ ДИТИНИ

 Призначається громадянам України , які постійно проживають на її території та які усиновили дитину з числа сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування.

Допомога призначається на підставі рішення про усиновлення дитини , за умови  якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини в розмірі встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини. 

 До заяви подаються:

-          документ, що посвідчує особу та копію;

-          копія свідоцтва про народження дитини;

-          копія рішення суду про усиновлення дитини.

 

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ. 

Призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків, чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.

            Розмір допомоги визначається, як різниця між двома  прожитковими мінімумами  для дітей відповідного віку та  розміром призначених  на дитину аліментів , пенсій, стипендії , державної допомоги     за попередні шість місяців.

На дітей віком до 6 років             з 01.01.2013 -  1944,00  01.12.2013р  – 2064,00грн.

На дітей віком від 6 до 18років  з 01.01.2013 - 2420,00грн;   01.12.2013р – 2572,00грн.

До заяви подаються:

-          документ, що посвідчує особу та копію;

-          копія рішення про встановлення опіки;

-          копія свідоцтва про народження дитини;

-          довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї;

-          довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що  одержує на дитину опікун.

 

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Право на допомогу мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо в свідоцтві про народження дитини запис про батька проведено за вказівкою матері.

             Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдови та вдівці з дітьми, мати  (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які

не одержують пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Допомога на дітей надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму встановленого для дітей відповідного віку, та середньомісячним сукупним доходом сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше як 30% прожиткового мінімуму встановленого для дітей відповідного віку

-     для дітей до 6 років:

з січня 2013р  –  мін 291,60грн  макс – 486,00грн;  з грудня 2013р - мін 309,60грн  макс – 516,00грн.

             -   для дітей від 6 до 18 років

 з січня 2013 –  мін 363,00грн макс – 605,00грн;  з грудня 2013р – мін 385,80грн, макс  -643,00грн.

 -    для дітей  віком від 18 до 23 років,

    якщо діти навчаються за денною формою навчання:

з січня 2013–  мін 344,10грн,  макс – 573,50грн;  з грудня 2013р – мін 365,40грн, мак — 609,00грн.

До заяви подаються:

-   документ, що посвідчує особу та копію;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги або довідка про народження із зазначенням підстав внесених про батька дитини , видана виконавчим органом сільської , селищної ради. 

-  копія свідоцтва про народження дитини;

-  довідка про проживання дитини з матір’ю;

- вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку , що вони не одержують на дітей пенсію вразі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Для призначення допомоги , що перевищує мінімальний розмір , подається в установленому порядку довідка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий стан  / заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї / 

 

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ

ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ІХ НЕВІДОМО

Тимчасова допомога призначається дітям віком до 18 років у разі, коли 

 -  рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується;

 - один з батьків перебуває під арештом, слідством, на при мусованому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним;

-          місце проживання(перебування) одного з батьків не встановлено.         

Допомога призначається в розмірі 30% прожиткового мінімуму встановленого на дитину відповідного віку.

-        для дітей до 6 років:  з січня 2013р– 291,60 грн;  з грудня 2013р  – 309,60грн.

-        для дітей від 6 до 18 років   з січня 2013 –  363,00 грн;  з грудня 2013р  – 385,80грн.

Для призначення допомоги уповноважений представник сім’ї

подає такі документі:

-          заяву та документ, що посвідчує особу та копію;

-          копія свідоцтва про народження дитини;

-          довідка про реєстрацію місця проживання дитини;

-          довідка про реєстрацію місця проживання одержувача;

залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога додатково подаються відповідні документи.

ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІЙ ОСОБІ,

ЯКА ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ, ЯКА ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ 

            Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи  ІІ групи внаслідок психічного розладу ,яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду  надається в як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї , але не більше ніж мінімальна заробітна  плата

        з 01.01.2013 р. – 1147,00 грн.;     з 01.12.2013р  – 11218,00 грн. 

             При цьому допомога на догляд надається дієздатним  як працюючим так і не працюючим особам, які постійно проживають на одній житловій площі з інвалідом внаслідок психічного розладу і здійснює догляд за ним.           Допомога призначається з місяця подачі документів на шість місяців , не працюючим особам які досягли пенсійного віку на 12 місяців.

Для призначення допомоги уповноважений представник сім’ї подає такі документі:

-          заяву та документ, що посвідчує особу та копію;

-          висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

-          довідку про склад сім’ї;

-          довідки про доходи кожного члена сім’ї;

-          довідки про наявність та розміри земельної частки (паю).

 

КОМПЕНСАЦІЙНА ВИПЛАТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ,

ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

            Призначається фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування потребують постійного сторонньої допомоги ( крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

            Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму в таких  розмірах:

Вид компенсації

С 01.01.2013

С 01.12.2013

Працездатні

Не працездатні

Працездатні

Не працездатні

Фіз.. особи , які надають соц послуги інв 1гр. 15%

172,05

134,1

182,7

142,35

Фіз. Особи , які надають соц послуги людям похилого віку , інв 2гр або дит-інв 10%

114,7

89,4

121,8

94,9

Фіз.. особи , які надають соц послуги інв 3гр. або хворим

7 %

80,29

62,58

85,26

66,43

Для призначення компенсації подаються такі документи:

  1. непрацюючою фізичною особою , яка надає соціальні послуги:

-          заява про згоду надавати соціальні послуги;

-          паспорт  або документ що посвідчує особу та копію;

-          висновок лікарсько – консультаційної  комісії про те , що стан її здоров‘я дозволяє постійно надавати соціальні послуги.

-          Копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те , що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи

  1. особою , яка потребує надання соціальних послуг :

 - заява про необхідність надання соціальних послуг;

 - паспорт  або документ що посвідчує особу та копію;

 - висновок лікарсько – консультаційної  комісії про  необхідність постійного стороннього догляду та нездатності до самообслуговування.

-        копія довідки МСЕК  про групу інвалідності (надається інвалідом)

-         

ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА

НА ПЕНСІЮ ТА ІНВАЛІДАМ 

             Право на державну соціальну допомогу мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

-          досягли віку (чоловіки  – 63роки, та жінки – 58років) і не мають права на пенсію відповідно до діючого законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;

-          не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров‘я на виробництві, відповідно до Закону України „ Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ”, та допомогу , що призначається відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям – інвалідам” ;

-          є малозабезпеченими особами.

Розмір допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

/ в 2013 році для непрацездатних осіб  з січня – 894,00грн;  з грудня 884,00грн /

100% - інвалідам І групи, жінкам , яким присвоєно звання „Мати – героїня”

80% -   інвалідам ІІ групи;  60% - інвалідам  - ІІІ групи;

30% -   чоловікам, які досягли віку 63 роки, жінкам – 58 років.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

-          заяву; документ, що посвідчує особу та копію;

-          трудову книжку , у разі потреби додають витяг з акта огляду  МСЕК;

-          довідку про склад сім’ї;

-           декларацію про доходи кожного члена сім’ї та майновий стан / заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців/.

 

Державна соціальна допомога на догляд

 З 01.01.2013року державна  соціальна допомога    на догляд призначається :

 

1) інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України « Про пенсійне забезпечення  військовослужбовців , осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»:

а) інвалідам 1групи підгрупа А – 100%, інвалідам  1групи підгрупа Б – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

б) інвалідам ІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько – консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду  в розмірі 25%  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

в) інвалідам ІІІ групи , які є одинокими  та за висновком лікарсько – консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду  в розмірі 15%  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

2) особам , які належать до інвалідів війни відповідно до ст..7закону України « Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсії за віком , по інвалідності або за вислугу років , крім зазначених у пункті 1;

а)інвалідам 1групи підгрупа А- 30%, інвалідам  1групи підгрупа Б – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

б)інваліди ІІ і ІІІ груп , які є одинокими і за висновком лікарсько – консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду  в розмірі 15%  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

 

3) особам , яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України « Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» і які є інвалідами І групи внаслідок причин, визначених у пункті «б» статті 16 зазначеного Закону в розмірі

- інвалідам 1групи підгрупа А – 100%, інвалідам  1групи підгрупа Б – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

  одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько – консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду  в розмірі 15%  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

 

4) одиноким малозабезпеченим особам , які за висновком лікарсько – консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів 1 групи) в розмірі -15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

 

5) малозабезпеченим інвалідам 1 групи , які одержують пенсію за віком, за вислугу років чи по інвалідності ( крім інвалідів, зазначених у пунктах 1-3 ) в розмірі

- інвалідам 1групи підгрупа А – 30%, інвалідам  1групи підгрупа Б – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність .

 

При цьому до малозабезпечених  інвалідів 1 групи віднесені особи , середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує 115%прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Перша група інвалідності поділяється на підгрупи «А» і «Б» відповідно до Закону України « Про реабілітацію інвалідів в Україні» в залежності від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді , допомозі або нагляді і встановлюється медико-соціальними експертними комісіями .  До підгрупи «А»першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я , надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду , допомоги або нагляду інших осіб і фактично не здатні до самообслуговування До одиноких  відносяться особи , які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом її утримувати.

Державна соціальна допомога на догляд не призначається особам , які одержують соціальні пенсії або надбавки до пенсії на догляд відповідно до законодавства , що діяло раніше. 

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ

З  ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ – ІНВАЛІДАМ

 

            Право мають інваліди з дитинства І, ІІ, ІІІ групи, а також діти - інваліди віком до 18 років.

Розмір допомоги:

Назва допомоги

З 01.01.2013р

З 01.12.2013р

Допомога інваліду 1 групи

/100% прож. Мінім. для не працездатних /

894,00 грн.

949,00грн

Надбавка на догляд інваліду 1 групи А

/ 75% прож. мінім. для не працездатних /

670,50 грн.

 

711,75грн

Надбавка на догляд інваліду 1 групи Б

/50% прож. Мінім. для не працездатних /

447,00 грн.

474,5грн

Допомога інваліду 2 групи

/80% прож. Мінім. для не працездатних /

 715,20 грн.

759,2грн

Надбавка на догляд за інвалідом 2 групи за висновком МСЕК

/15% прож. Мінім. для не працездатних /

  134,10 грн.

142,35грн

Допомога інваліду 3 групи

/600% прож. Мінім. для не працездатних /

536,10 грн.

569,4грн

Надбавка на догляд за інвалідом 3 групи за висновком МСЕК

/15% прож. Мінім. для не працездатних /

 134,10 грн.

142,35грн

 

Допомога дитині-інваліду

/70% прож. Мінім. для не працездатних /

 625,80 грн.

664,3грн

Надбавка на догляд за дитино-інвалідом, віком до 6 років

 /50% прож. Мінім. для дітей до 6 років /

486,00н.

516,00грн

Надбавка на догляд за дитино-інвалідом, віком від 6 до 18 років

/50% прож. Мінім.   Для дітей від 6 до 18років  /

605,00 грн.

643,00грн

Підвищення дітям-інвалідам внаслідок аварії на ЧАЕС

 / 894 х 70% х 50% /

312,90 грн.

 332,15грн

 Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу і пенсію,

призначається державна соціальна допомога за їх вибором. При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв‘язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу, ці виплати призначаються одночасно.

            До заяви подаються:

-          паспорт та копію;

-          копія свідоцтва про народження дитини - інваліда;

-          довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини – інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства з відомостями про постійне місце проживання;

-          довідка про місце проживання батьків, який подав заяву чи копія паспорта інваліда з дитинства з відомостями про постійне місце проживання;

-          довідку МСЕК або медичний висновок.

Надбавка на догляд

-        інвалідам І групи   –  50% прожиткового мінімуму  для непрацездатних;

-        інвалідам ІІ  та ІІІ групи      –  15 % прожиткового мінімуму  для непрацездатних на підставі висновку МСЕК ;

-        інвалідам I групи підгрупи А – 75 % прожиткового мінімуму для непрацездатних;

-        інвалідам I групи підгрупи Б – 50 % прожиткового мінімуму для непрацездатних;

    -   дітям-інвалідам  до 18 років  –  50 % прожиткового мінімуму

 для дитини відповідного віку;

      Надбавка на  догляд  за  дитиною-інвалідом віком до 18 років  призначається   одному   з   батьків,    усиновителів,    опікуну, піклувальнику,  які не працюють, не навчаються (крім заочної форми  навчання),  не проходять службу,  не  займають  виборну  посаду  і фактично  здійснюють  догляд  за  дитиною-інвалідом.  Надбавка  на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також  призначається одному   з  батьків,  усиновителів,  опікуну,  піклувальнику,  які перебувають у відпустці по догляду за дитиною  до  досягнення  нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці  без  збереження   заробітної   плати,   у   разі   якщо дитина-інвалід   потребує  домашнього  догляду,  і  вони  фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. 
               Одинокій матері (одинокому батьку)  надбавка  на  догляд  за  дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.  
 

 

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

 

Має право малозабезпечена сім’я, яка постійно проживає на території України і їх середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Ця допомога призначається як різниця між прожитковим мінімумом та середньомісячним сукупним доходом. Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма документами на шість місяців.

 Відповідно до   Закону України „Про державний бюджет на 2013 рік» гарантований мінімум на 2013рік  такий:

 

01.01.13

01.12.2013р 

 

Працездатні особи

21% прожиткового мінімуму для працездатної особи

 

 

240,87

 

 

255,78

 

Особи , які втратили працездатність та інваліди  - 100%

 

894,00

 

949,00

 

На дітей

З 01.07.2012р в розмірі 75% прожиткового мінімуму встановленого на дітей відповідного віку

 

На дітей віком  до 6 років

729,00

774,00

 

На дітей віком  від 6 до 18років

907,50

964,50

 

Діти , які навчаються

віком від 18 до 23 років 

 

860,25

 

913,50

 

 

Для кожної дитини , яка входить до складу сім’ї рівень забезпечення збільшується на 10%

 

Для кожної дитини , яка

-          утримується матір’ю , що не перебуває в шлюбі і запис про батька дитини здійснено за вказівкою матері :

-          для кожної дитини , в якої один або обоє батьків є інвалідами 1 або 2 групи

-          для кожної дитини-інваліда , яка входить до складу сім’ї / з 08.04.2011/:

підвищується  на 20%

 

У 2013 році розмір допомоги збільшується

на кожну  дитини від 3 до 13 років   на 180,00грн.

На кожну дитини від 13 до 18 років  на 360,00 грн.

 

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більшим ніж 75% гарантованого мінімуму для сім’ї.

Для призначення допомоги уповноважений представник сім’ї подає такі документі:

-          заяву;та документ, що посвідчує особу та копію;

-          довідку про склад сім’ї;

-          декларацію про доходи кожного члена сім’ї та майновий стан;

-          довідки про доходи кожного члена сім’ї;

-          довідки про наявність та розміри земельної частки (паю).

 

Субсидії  для відшкодування витрат

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

      Субсидії  призначаються у разі, якщо розмір плати сім’ї за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства, перевищує 15 або 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу сім’ї .

            При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 квадратного метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні(будинку) та додатково 10,5 квадратних метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян , які проживають в однокімнатній квартирі , на загальну площу незалежно від розміру квартири.

            Якщо у приміщені зареєстровані  пенсіонери і проживають тільки пенсіонери та інші непрацездатні громадяни , або якщо у складі зареєстрованих є неповнолітні діти , інваліди 1 та 2 групи і середньомісячний доход на одного зареєстрованого у житловому приміщенні, будинку) , розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм користування становить 10% їх середньомісячного сукупного доходу.

            Усі сім’ї за умови призначення житлової субсидії  інші сім’ї за умови призначення житлової субсидії сплачують за житлово-комунальні послуги 15% сукупного доходу.

            Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення , - на опалювальний період , починаючи з місяця звернення за її призначенням.

У разі передання права власності на житло іншій особі одержувач субсидії зобов’язаний у десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення.

Якщо власність на житло передано особі, яка не була зареєстрована у житловому приміщенні на час призначення субсидії, надання субсидії припиняється.

Сума субсидії, перерахованої надміру внаслідок неповідомлення громадянином про передання права власності на житло іншій особі, повертається ним за вимогою органу, що призначив субсидію.

При призначені житлових субсидій враховується матеріальний та майновий стан сім’ї.

            Необхідні документи для призначення субсидій

            З метою подальшого спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тепер для призначення житлових субсидії громадяни надають

такі документи:

-          заява встановленої форми ;

-          декларація про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих в житловому приміщені , за попередні 6 місяців ;

-          довідки про доходи кожної особи , зареєстрованої у житловому приміщенні, за попередні 6 місяців перед місяцем звернення.

Під час звернення до органу праці та соціального захисту населення при собі потрібно мати паспорт , ідентифікаційний код , право власності на житло.

 

Субсидія не призначається , якщо

  1. у житловому приміщені зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку , які не працюють , не навчаються , не зареєстровані у службі зайнятості  як такі , що шукають роботу протягом 3-х місяців, що передують місяцю звернення за субсидією;
  2. у власності чи володінні зареєстрованих та у членів їх родини є інші житлові приміщення, норма володіння яких перевищує встановленні норми;
  3. придбання протягом 12місяців перед зверненням  - земельної ділянки , квартири (будинку) автомобіля чи інших товарів на суму , яка перевищує 10 кратну величину прожиткового мінімуму.   

 

Сейчас на сайте 1 пользователь и 6 гостей.

Пользователи на сайте

  • admin
Добро пожаловать к нам. дилер митсубиши - надежное качество. . Мега прикольные подарки с доставкой